Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №02 (03) DOI of Article
10.37434/as2021.02.04
2021 №02 (05)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 22-31

Вплив термообробки на властивості зварних з’єднань сплаву в1341 в умовах, що моделюють експлуатаційні

Л.І. Ниркова, Т.М. Лабур, С.О. Осадчук, М.Р. Яворська, В.А. Коваль
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі представлено результати порівняльних досліджень корозійно-механічної тривкості зварних з’єднань сплаву В1341 товщиною 1,2 мм, отриманих ручним аргнодуговим зварюванням вільною та стиснутою дугою, після різних видів термічного оброблення (ТО) – штучного старіння та повного циклу термооброблення (гартування та штучне старіння). Показано, що штучне старіння підвищує характеристики міцності зварних з’єднань: отриманих вільною дугою – на ~23 % порівняно з основним металом, стиснутою дугою – на ~29 %, але знижує відносне подовження на ~82 % і на ~84 %, а коефіцієнт міцності – до 0,77 й до 0,71 (0,81 та 0,83 у стані після зварювання), відповідно. Повний цикл ТО забезпечує підвищення як міцності, так і пластичності. Після штучного старіння, а також після повного циклу термооброблення різниця потенціалів між основним металом та зоною термічного впливу не перевищує допустиме значення, 0,05 В (згідно з ГОСТ 9.005), що при експлуатації в неагресивних середовищах не представлятиме небезпеку. Штучне старіння і повний цикл ТО не погіршує стійкість зварних з’єднань сплаву В1341Т проти розшаровуючої корозії порівняно із станом після зварювання, яка оцінена балом 2. Продемонстровано підвищення опірності міжкристалітній корозії (МКК) після штучного старіння, максимальна глибина якої становила 0,301 мм для з’єднання, отриманого вільною дугою, і 0,233 мм – стиснутою дугою (у стані після зварювання – 0,350 та 0,47 мм). Після повного циклу ТО глибина МКК складала 0,287 та 0,345 мм, відповідно. Штучне старіння знижує корозійно-механічну тривкість зварних з’єднань, отриманих вільною ті стиснутою дугою: час руйнування зразків становив 9 та 12 діб, відповідно (порівняно із станом після зварювання – 45 діб), але після повного циклу ТО максимальний час руйнування зварних з’єднань підвищився до 54 і 31 діб, відповідно. Вищу корозійно-механічну тривкість після повного циклу термооброблення мали зварні з’єднання, отримані стиснутою дугою. Бібліогр. 14, табл. 5, рис. 7.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, зварні з’єднання, отримані вільною та стиснутою дугою, механічні властивості, структура, міжкристалітна корозія, розшаровуюча корозія, корозія при постійній деформації, потенціометрія, вольтамперометрія.


Надійшла до редакції 18.01.2021

Список літератури

1. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Київ, Наукова думка.
2. Кривов Г.А., Рябов В.Р., Ищенко А.Я. и др. (1998) Сварка в самолетостроении. МИИВЦ.
3. Овчинников В.В., Грушко О.Е. (2005) Высокотехнологичный свариваемый алюминиевый сплав В1341 системы Al–Mg–Si. Машиностроение и инженерное образование, 3, 4, 2–11.
4. Albert, D. (1993) Aluminium alloys in arc welded constructions. Welding World Magazine, 32, 3, 97–114.
5. Pogatscher, S., Antrekowitsch, H., Leitner, H. et al. (2013) Influence of the thermal route on the peak-aged microstructures in an Al–Mg–Si aluminum alloy. Scripta Mater., 68, 158–161.
6. Фридляндер И.Н., Грушко О.Е., Шамрай В.Ф., Клочков Г.Г. (2007) Высокопрочный конструкционный Al–Cu– Li–Mg сплав пониженной плотности, легированный серебром. Металловедение и термическая обработка металлов, 6, 3–7.
7. Коваль В.А., Лабур Т.М., Яворська Т.Р. (2020) Властивості з’єднань алюмінієвого сплаву марки В1341Т в умовах TIG зварювання. Автоматичне зварювання, 2, 38–43.
8. Ниркова Л.І., Лабур Т.М., Осадчук С.О., Яворська Т.Р. (2020) Корозійно-механічна тривкість зварних з’єднань алюмінієвого сплаву В1341, отриманих аргонодуговим зварюванням вільною та стиснутою дугою. Там само, 12, 44–51.
9. Ниркова Л.І., Осадчук С.О., Коваленко С.Ю. та ін. (2020) Вплив термооброблення на корозійну тривкість зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Al–Mg–Si–Сu. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 5, 131–138.
10. ГОСТ 9.021-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию. Москва, Издательство стандартов.
11. ГОСТ 9.904-83. Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию. Москва, Издательство стандартов.
12. ГОСТ 9.019-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание. Москва, Издательство стандартов.
13. ГОСТ 9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами. Москва, Издательство стандартов.
14. Жук Н.П. (1976) Курс теории коррозии и защиты металлов. Москва, Металлургия.

Реклама в цьому номері: