Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №05 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.05.06
2021 №05 (07)

Автоматичне зварювання 2021 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2021, с. 40-45

Вплив термічних циклів електронно-променевого зварювання алюмінієвого сплаву 1570 на механічні властивості зварних з’єднань

В.М. Нестеренков, В.В. Скрябінський, М.О. Русиник


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджували вплив швидкості зварювання на міцність з’єднань і розміри зони термічного впливу при електронно-променевому зварюванні сплаву 1570. Експериментально визначали термічні цикли в хвостовій частині зварювальної ванни і точок на поверхні металу в навколошовній зоні. За термічними циклами зварювальної ванни розраховували швидкість гарту металу шва і досліджували її вплив на механічні властивості з’єднань до і після штучного старіння. Зменшення швидкості зварювання і, як наслідок, збільшення часу існування рідкої фази призводить до підвищення твердості металу шва після старіння, що ймовірно пов’язано з більш повним розчиненням первинних інтерметалідів скандію і переходом його в пересичений твердий розчин при охолодженні. Вимірюючи твердість металу в поперечному перерізі з’єднань, по термічним циклам відповідних точок визначили, що температура початку втрати міцності металу при електронно-променевому зварюванні сплаву 1570 знаходиться в інтервалі 450…560 °С. Встановлено, що штучне старіння робить зварні з’єднання рівноміцними зі штампованими напівфабрикатами, а обробка вибухом малоефективна. Збільшити міцність з’єднань до рівня міцності нагартованих плит можливо шляхом пластичної деформації на 20 % і подальшим штучним старінням. Бібліогр. 7, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова: електронно-променеве зварювання, алюмінієвий сплав, зварні з’єднання, термічні цикли, механічні властивості, штучне старіння


Надійшла до редакції 14.04.2021

Список літератури

1. Филатов Ю.А. (2014) Сплавы системы Al–Mg–Sc как особая группа деформируемых алюминиевых сплавов. Технология легких сплавов, 2, 34–41.
2. Дриц М.Е., Павленко С.Г., Торопова Л.С. и др. (1981) О механизме влияния скандия на повышение прочности и термической стабильности сплавов системы Al–Mg. ДАН СССР, 257, 2, 353–356.
3. Захаров В.В., Фисенко И.А. (2013) Об экономии скандия при легировании им алюминиевых сплавов. Технология легких сплавов, 4, 52–60.
4. Березина А.Л., Сегида Е.А., Монастырская Т.А., Котко А.В. (2008) Влияние скорости кристаллизации на аномальное пересыщение Al–Mg–Sc сплавов. Металлофизика и новейшие технологии, 30, 6, 849–857.
5. Федорчук В.Е., Кушнарева О.С., Алексеенко Т.А., Фальченко Ю.В. (2014) Особенности легирования скандием металла швов сварных соединений высокопрочных алюминиевых сплавов. Автоматическая сварка, 5, 30–34.
6. Скрябінський В.В., Нестеренков В.М., Русиник М.О., Страшко В.Р. (2020) Вплив режиму електронно-променевого зварювання, термічної обробки і пластичної деформації на міцність з’єднань алюмінієвого сплаву 1570. Там само, 5, 10–15.
7. Третяк Н.Г., Саенко М.И., Петушков В.Г. (1980) Упрочнение взрывом сварных соединений из сплава 1201. Там же, 9, 67–68.

Реклама в цьому номері: