Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №05 (10) DOI of Article
10.37434/as2021.05.11
2021 №05 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2021, с. 70-74

Застосування фрактального та металографічного аналізів для оцінки якості металу зварних швів

О.О. Штофель1,2, В.В. Головко1, Т.Г. Чижська2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

При аналізі чинників, які визначають механічні властивості зварних швів, необхідно враховувати як розмір окремих складових структури, так і їх морфологію. Показано, що використання методу фрактального аналізу дає можливість числового визначення таких параметрів мікроструктури металу зварних швів, як розмір неметалевих включень, розгалуженість меж зерен, що було неможливим при аналізі металографічних зображень. Отримано результати, які свідчать про необхідність залучення до мультифрактального аналізу показників, що описують морфологічні особливості мікроструктурних складових, розподіл неметалевих включень за розміром, рівень легування твердого розчину. Визначено напрямки досліджень для розвитку мультифрактального аналізу зварних зʼєднань. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 6
Ключові слова: метал зварних зʼєднань, фрактальний та металографічний аналізи, параметри структури, механічні характеристики


Надійшла до редакції 30.03.2021

Список літератури

1. Shtofel, O., Golovko, V., Chyzhska, T. (2021) Фрактальний та металографічний аналізи як інноватика у забезпеченні якості металевої продукції. Innovative «Approaches to Ensuring the Quality of Education, Scientific Research and Technological Processes». Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pp. 1013–1018. (ISBN 978-83-957298-6-7)
2. Кіріченко Л.О., Радівілова Т.А. (2019) Фрактальний аналіз самоподібних і мультифрактальних часових рядів. Харків, ХНУРЕ.
3. Хакен Г. (1980) Синергетика. Москва, Мир.
4. Николис Г., Пригожин И. (1979) Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. Москва, Мир.
5. Мандельброт Б. (2009) Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса. Бенуа Мандельброт. Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика».
6. Штофель О.О. (2019) Застосування методу фрактального аналізу до вивчення структури металу. Metalozn. obrobka met., 91, 3, 40–46.
7. Shtofel, O.O., Chizhskaya, T.G, Kulieznova, S.S. (2020) Metallographic studies of vessel steel samples: ДС, 35Г/40Г and steel 20 by fractal analysis. Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), 6, 2. ISSN: 2458-925X
8. Штофель О.О., Рабкина М.Д. (2019) Застосування методу фрактального аналізу до вивчення зміни властивостей металу. Вісник КПІ. Серія Приладобудування, 58(2). ISSN (Online) 2663-3450, ISSN (Print) 0321-2211
9. Головко В.В., Кузнецов В.Д., Фомічов С.К., Лобода П.І. (2016) Нанотехнології у зварюванні низьколегованих високоміцних сталей. Київ, Політехніка.
10. Пояркова Е.В. (2019) Фрактальный анализ в диагностике структур материалов: методические указания. Оренбург, Оренбургский гос. ун-т.

Реклама в цьому номері: