Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №01 (05) DOI of Article
10.37434/as2022.01.06
2022 №01 (07)

Автоматичне зварювання 2022 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2022, с. 41-45

Формування зони проплавлення основного металу при дуговому наплавленні з дією поздовжнього магнітного поля

О.Д. Размишляєв1, М.В. Агєєва2


1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 87500, м. Марiуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: razmyshljaev@gmail.com
2Донбаська державна машинобудівна академія. 84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72. E-mail: maryna_ah@ukr.net

В роботі експериментально підтверджено припущення, що поздовжнє магнітне поле (ПДМП) при дуговому наплавленні під флюсом може чинити гальмуючу дію на швидкість руху рідкого металу в зварювальній ванні. Розрахунковим методом і фізичним моделюванням встановлені значення гальмуючого зусилля в залежності від швидкості руху електропровідних тіл при дії ПДМП. Виконані експерименти при дуговому наплавленні дротом під флюсом показали, що при дії як постійного, так і знакозмінного ПДМП частотою 50 Гц товщина прошарку рідкого металу в ванні під дугою збільшується приблизно в 1,5…2,0 рази. Це дозволяє зробити висновок, що факт зниження глибини проплавлення основного металу при наплавленні з дією ПДМП обумовлений гальмуючою дією магнітного поля на швидкість потоків рідкого металу в ванні, збільшенням за рахунок цього товщини прошарку рідкого металу під дугою і погіршенням ефективності передачі тепла дуги до основного металу. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: дугове наплавлення, поздовжнє магнітне поле, індукція, гальмування потоків, глибина проплавлення


Надійшла до редакції 08.11.2021

Список літератури

1. Razmyshlyaev, A.D., Mironova, M.V. (2008) Peculiarities of base metal penetration in arc surfacing in longitudinal magnetic field. The Paton Welding J., 8, 18–22.
2. Болдырев А.М., Биржев В.А., Черных А.В. (1993) Управление глубиной проплавления при дуговой сварке и наплавке с помощью продольного переменного магнитного поля. Сварочное производство, 6, 30–31.
3. Chang, Y.-l., Bai, J., Liu, D., Mei ,Q. (2016) Influence of longitudinal magnetic field on welding arc and formation of weld bead in CO2 welding. Journal of Shenyang University of Technology, 38, 6, 612–617.
4. Wang, L., Wu, C., Chen, J., Gao, J. (2018) Influence of the external magnetic field on fluid flow, temperature profile and humping bead in high speed gas metal arc welding. International Journal of Heat and Mass Transfer, 116, 1282–1291.
5. Hua, A., Yin, S., Chen, S. et al. (2010) Behavior of arc and drop transfer of mag welding controlled by longitudinal magnetic field. Journal of Mechanical Engineering, 46, 14, 95–100.
6. Yin, X., Gou, J., Ma, N. (2011) Numerical simulation of arc and weld pool for GTAW in external axial magnetic fields. Transactions of JWRI, Special Issue on WSE 2011, 17–27.
7. Mou, G., Hua, X., Wang, M. et al. (2020) Effect of axial magnetic field on cold metal transfer arc-brazing of Ti6Al4V to 304L steel. Journal of Materials Processing Technology, 275, 116322.
8. Яблонский А.А., Никифорова В.М. (2002) Курс теоретической механики. Санкт-Петербург, Лань.
9. Razmyshlyaev, A.D., Mironova, M.V., Deli, A.A. (2010) Speed of metal flows in the pool in arc surfacing in a longitudinal magnetic field. Welding International, 24, 8, 627–630.
10. Boldyrev, A.M., Birzhev, V.A., Chernykh, A.V. (1993) Calculation of hydrodynamic parameters of liquid metal at the bottom of the molten pool in arc welding. Ibid, 7(6), 481–483.

Реклама в цьому номері: