Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №10 (04) DOI of Article
10.37434/as2022.10.05
2022 №10 (06)

Автоматичне зварювання 2022 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2022, с. 35-41

Вищі гармоніки струму в трансформаторних джерелах живлення з імпульсними пристроями стабілізації горіння зварювальної дуги

А.М. Жерносєков1, О.А. Андріанов2, С.В. Римар1, О.Ф. Шатан1, А.О. Муха1


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Український національний комітет Міжнародної торгової палати. 01054, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-Б. E-mail: office@iccuq.org

Трансформаторні джерела живлення зварювальної дуги змінного струму промислової частоти генерують в живлячу мережу на порядок менший рівень вищих гармонік струму за значенням коефіцієнта загальних гармонійних спотворень, ніж інверторні джерела, при цьому досягається їх висока електромагнітна сумісність з іншим обладнанням мережі живлення, до того ж вони значно простіші в обслуговуванні і більш надійні. Розраховано гармонійний склад струму в процесі зварювання змінним струмом при використанні імпульсних пристроїв стабілізації горіння дуги. Показано, що застосування стабілізуючих імпульсів, полярність яких протилежна полярності струму дуги, більш переважна ніж полярність імпульсів, яка збігається з полярністю струму дуги. Перевага також спостерігається за ефективністю процесів зварювання і за меншою генерацією вищих гармонік струму. Бібліогр. 18, рис. 7.
Ключові слова: зварювальні джерела живлення, трансформатори, зварювальна дуга, стабілізуючі імпульси, вищі гармоніки струму


Надійшла до редакції 10.07.2022

Список літератури

1. Заруба И.И., Андреев В.В., Дыменко В.В. (2001) Усовершенствование трансформаторов для ручной дуговой сварки. Автоматическая сварка, 3, 45–48.
2. Кидзи И., Кобаяси К., Исии Д., Ямаока Х. (2003) Разработка высокоэффективных способов дуговой сварки и их применение. Там же, 10–11, 59–63.
3. Андрианов А.А., Сидорец В.Н. (2009) Оптимизация режимов стабилизации сварочной дуги переменного тока. Електротехніка і електромеханіка, 2, 5–12.
4. Патон Б.Е., Заруба И.И., Дыменко В.В., Шатан А.Ф. (2006) Снижение материалоемкости источников питания и потребления электроэнергии при сварке. Автоматическая сварка, 10, 20–29.
5. Патон Б.Е., Заруба И.И., Дыменко В.В., Шатан А.Ф. (2007) Сварочные источники питания с импульсной стабилизацией горения дуги. Київ, Екотехнологія.
6. Андріанов О.А. (2010) Оптимізація процесу стабілізації зварювання корозійностійких сталей змінним струмом. Автореф. дис. … канд. техн. наук, 05.03.06. Київ, Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т».
7. Рымар С.В., Жерносеков А.М., Сидорец В.Н. (2011) Влияние однофазных источников питания сварочной дуги на электрическую сеть. Автоматическая сварка, 12, 9–15.
8. Рымар С.В., Жерносеков А.М., Сидорец В.Н. (2011) Влияние сварочных источников питания на трехфазную электрическую сеть. Там же, 10, 49–55.
9. Пентегов И.В., Латанский В.П., Склифос В.В. (1992) Малогабаритные источники питания с улучшенными энергетическими показателями. Новые сварочные источники питания. Сб. науч. тр. Киев, АН Украины, ИЭС им. Е.О. Патона, 66–71.
10. Заруба И.И., Дыменко В.В., Кухарский В.Я. (1991) Применение многопостовых источников переменного тока для дуговой сварки. Автоматическая сварка, 2, 59–63.
11. Пентегов И.В., Дыменко В.В., Склифос В.В. (1994) Сварочные источники питания с импульсным поджигом дуги. Там же, 7–8, 36–39.
12. Сидорец В.Н., Андрианов А.А. (2007) Методы анализа режимов стабилизации сварочной дуги переменного тока. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність, 5, 71–74.
13. Paice, D.A. (1995) Power Electronic Converter Harmonics. Multipulse Methods for Clean Power. NY, IEEE PRESS.
14. Сидорец В.Н., Кункин Д.Д., Москович Г.Н. (2011) Гармонический анализ переменного тока электрической сварочной дуги. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність, 1, 219–222.
15. Пентегов И.В., Сидорец В.Н. (1988) Энергетические параметры в математической модели динамической сварочной дуги. Автоматическая сварка, 11, 36–40.
16. Сидорец В.Н., Пентегов И.В. (2013) Детерминированный хаос в нелинейных цепях с электрической дугой. Киев, Международная Ассоциация «Сварка».
17. Сидорец В.Н. (2006) Метод многократной стрельбы для исследования бифуркаций динамических систем. Электронное моделирование, 4 (28), 3–13.
18. Шатан А.Ф., Андрианов А.А., Сидорец В.Н., Жерносеков А.М. (2009) Эффективность стабилизации дуги переменного тока при сварке покрытыми электродами. Автоматическая сварка, 3, 31–33.

Реклама в цьому номері: