Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №11 (01) DOI of Article
10.37434/as2022.11.02
2022 №11 (03)

Автоматичне зварювання 2022 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2022, с. 12-17

Повернення і рекристалізація металу зварних зʼєднань паропроводів у процесі тривалої експлуатації

В.В. Дмитрик, І.В. Касьяненко, Ю.М. Латинін


НТУ «Харківський політехнічний інститут». 61002. м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: igorkasyanen@gmail.com

У металі зварних з’єднань з теплостійких перлітних сталей при їхній тривалій експлуатації за умов повзучості відбуваються процеси повернення і рекристалізації. Проходження цих процесів суттєво відрізняється від аналогічних процесів, які мають місце при штатному відпалі. При рекристалізації, що відбувається в металі зварних з’єднань, ліквідуються окремі границі між зернами, і утворені зерна набувають видовженої форми. В рекристалізованому металі спостерігається зменшення міцності приблизно на 10…15 і ударної в’язкості на 15…18 %. Встановлено, що повернення і рекристалізація як складові загального процесу перетворення вихідної структури металу зварних з’єднань у феритно-карбідну суміш, проходять при його пластичному деформуванні. В процесі рекристалізації змінюється розподіл дислокацій, який суттєво відрізняється на ділянках зони термічного впливу. Найбільший рівень деформації спостерігається на ділянці неповної рекристалізації зони термічного впливу зварних з’єднань. Вивчення особливостей процесів повернення і рекристалізації є доцільним для визначення надійності роботи і залишкового ресурсу зварних з’єднань, а також розробки нових теплостійких сталей, які будуть працювати при підвищених робочих параметрах – температурі й тиску. Бібліогр. 11, рис. 13.
Ключові слова: зварні з’єднання, теплостійкі сталі, повернення, рекристалізація, ресурс, умови повзучості, структурно-фазовий стан, механічні властивості


Надійшла до редакції 24.06.2022

Список літератури

1. ГКД 34.17.401–95. Контроль та продовження строку служби металу устаткування теплових електростанцій. Типова інструкція. Ч. 1. Котли, турбіни та трубопроводи з тиском 9 МПа і вище.
2. ДНАОП 0.00–1.11–98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.
3. Инденбаум Г.В., Розенберг В.Ю. (1986) Возврат и рекристаллизация металлов. Пер. с англ. Москва, Металлургия.
4. Дмитрик В.В., Касьяненко І.В., Латинін Ю.М. (2021) Структурний стан і пошкоджуваність металу зварних з’єднань паропроводів. Автоматичне зварювання, 9, 1–5.
5. Хромченко Ф.А. (2002). Ресурс сварных соединений паропроводов. Москва, Машиностроение.
6. Глушко А.В., Дмитрик В.В., Сыренко Т.А. (2018) Ползучесть сварных соединений паропроводов. Металлофизика. Новейшие технологии, 40, 5, 683–700.
7. Дмитрик В.В., Царюк А.К., Конык А.И. (2008) Карбидные фазы и повреждаемость сварных соединений паропроводов в условиях ползучести. Автоматическая сварка, 3, 39–43.
8. Израилев Ю.Л., Хромченко Ф.А. (ред.) (2002) Живучесть паропроводов стареющих тепловых электростанций. Москва, ТОРУС-ПРЕСС.
9. Кречковська Г.В., Студент О.З., Свірська Л.М. (2017) Нерівномірність розподілу карбідів в структурі експлуатованої сталі 12Х1МФ з різних зон пароперепускного гину головного парогону ТЕС. Наукові нотатки, 59, 154–158.
10. Дмитрик В.В., Глушко А.В., Сиренко Т.О. (2017) Структурні зміни в металі зварних з’єднань паропроводів після тривалої експлуатації. Автоматичне зварювання, 7, 19–23.
11. Скульский В.Ю., Царюк А.К. (2004). Новые теплоустойчивые стали для изготовления сварных узлов тепловых энергоблоков (обзор). Автоматическая сварка, 4, 35–40.

Реклама в цьому номері: