Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №01 (04) DOI of Article
10.37434/as2023.01.05
2023 №01 (06)

Автоматичне зварювання 2023 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2023, с. 29-37

Високочастотне обладнання для зварювання живих тканин (Огляд)

Г.С. Маринський1, В.А. Ткаченко1, В.О. Бисько1, С.Є. Подпрятов2, С.С. Подпрятов2, С.Д. Грабовський1, С.В. Ткаченко1

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Київська міська клінічна лікарня ??? 1. 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121. E-mail: kcrz@ukr.net

Технологія та обладнання для високочастотного зварювання та обробки (коагуляція, різання) живих тканин в хірургії все ширше використовуються в медичній практиці в багатьох країнах світу. В даній роботі, що була виконана як на базі представлених в мережі Інтернет матеріалів, так і власних матеріалів авторів, наданий загальний огляд найбільш типових представників такого базового обладнання, яке пропонується основними провідними світовими виробниками. Наведено та проаналізовано основні особливості та переваги відповідного обладнання, як це декларується його розробниками. Робота призначена як для користувачів так і для розробників нового устаткування. Бібліогр. 26, табл. 1, рис. 15.
Ключові слова: електрозварювальна хірургія, високочастотне зварювання живих тканин, обладнання, світові виробники


Надійшла до редакції 12.12.2022

Список літератури

1. Патон Б.Е., Иванова О.Н. (2009) Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас. Киев, Междунар. ассоциация «Сварка».
2. Paton B.E., Krivtsun I.V., Marinsky G.S., et al. (2013) Welding, Cutting and heat treatment on live tissues. The Paton Welding Journal, 10-11, 142-153
3. Podpriatov, S.S., Podpryatov, S.E., Marynsky, G.S. et al. (2022) The experimental biologic and structural grounds of clinical advantages for next-generation, sutureless, bio-welded gut anastomosis. In: 17th Int. Conf. of Colonoproctologists ESC22ABS-1742 (Dublin, Ireland, 21-23 September 2022).
4. Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Уманец Н.Н. (2011) Наш опыт применения способа высокочастотной электросварки биологических тканей в ходе эндовитреальных вмешательств. Сварка мягких живых тканей. Современное состояние и перспективы развития: Материалы шестого междунар. семинара, 2-3 дек. 2011 г., Киев, ИЭС им. Е.О. Патона. Pasechnikova, N.V., Naumenko, V.A., Umanets, N.N. (2011)
5. Messenger, D., Carter, F., Noble, E. et al. (2020) Electrosurgery and energized dissection. Surgery (Oxford), 38(3), 133??? 138. DOI: http://doi.org/10.1016/j.mpsur.2020.01.006
6. Electrosurgical Generators Market Share 2025. Growth Analysis. Global Market Insights Inc. https://www.gminsights. com/industry-analysis/electrosurgical-generators-market.
7. Electrosurgical device market share by company globally 2016. Statista. https://www.statista.com/statistics/909626/electrosurgical-devices-market-share-by-top-company.
8. Engineering the Extraordinary. Medtronic. https://www. medtronic.com/uk-en/index.html.
9. LigaSure??? Technology. Medtronic. https://www.medtronic. com/covidien/en-us/products/vessel-sealing/ligasure-technology.html.
10. LigaSure??? 123. Medtronic. https://www.medtronic.com/covidien/ en-gb/products/vessel-sealing/ligasure-123.html?cid=PPC: GOOG:branded:UK_EN_SI_LigaSureTechnology12.
11. Energy product catalogue. https://asiapac.medtronic.com/ content/dam/covidien/library/emea/en/product/electrosurgical-hardware-and-accessories/weu-energy-catalogue-2020.pdf.
12. Valleylab??? LS10 Generator. Medtronic (UK). Medtronic. https://www.medtronic.com/covidien/en-gb/products/electrosurgical-hardware/valleylab-ls10-generator.html.
13. ForceTriad??? Energy Platform. Medtronic Animal Health. https://www.medtronic.com/animal-health/en-us/products/ electrosurgical-hardware/forcetriad-energy-platform.html.
14. Коагулятор Medtronic Force Triad. Medicalstore. https:// medicalstore.com.ua/product/medtronic-force-triad.
15. Johnson & Johnson. Content Lab U.S. https://www.jnj.com.
16. MEGADYNE??? Electrosurgical Generator. Ethicon, a Johnson & Johnson MedTech Company. https://www.jnjmedtech.com/en-US/product/megadyne-mega-power-electrosurgical-generator.
17. Electrosurgery. KLS Martin. Surgical Innovation is our Passion. https://www.klsmartin.com/en/products/electrosurgery/.
18. Electrosurgery. KLS Martin. Surgical Innovation is our Passion. https://www.klsmartin.com/en/products/electrosurgery/#c4014.
19. Electrosurgery. KLS Martin. Surgical Innovation is our Passion. https://www.klsmartin.com/en/products/electrosurgery/#c4009.
20. Electrosurgery unit maXium®. KLS Martin. Surgical Innovation is our Passion. https://www.klsmartin.com/en/products/ electrosurgery/electrosurgery-units/major-electrosurgery-units/maxium/.
21. BOWA MEDICAL Electrosurgery. https://www.bowa-medical. com/?lang=en#gref.
22. The new ARC generation BOWA MEDICAL. https://www. arc-electrosurgery.com/en/.
23. Система электрохирургическая, продвинутая модель. Contact Co. https://contact-endoscopy.com/ru/electrosurgicalsystem/.
24. Надія-4. Апарат високочастотний електрохірургічний. http://www.xn---4-6kcq7b0g0b.com.ua.
25. Ткаченко В.А., Маринський Г.С., Подпрятов С.Є. та ін. (2022) Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300 «Патонмед». Патент України на корисну модель ??? 151770, МПК A61B18/12(2006.01) Опубл. 14.09.2022, бюл. ??? 37/2022.
26. Патон Б.Є., Ткаченко В.А., Маринський Г.С. та ін. (2014) Спосіб з’єднанн?? зварюванням біологічних тканин людей і тварин з використанням високочастотного струму. Патент України ??? 106513. Опубл. 10.09.2014, Бюл. ??? 17/2014..

Реклама в цьому номері: