Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №06 (02) DOI of Article
10.37434/as2023.06.03
2023 №06 (04)

Автоматичне зварювання 2023 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2023, с. 18-20

Структура та властивості наплавленого металу сплаву типу Сормайт-1 після природного старіння

Ч.В. Пулька1, В.С. Сенчишин1, І.Б. Окіпний1, Віт. С. Сенчишин1, Р.Т. Біщак2

1Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
2Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Проведено дослідження властивостей наплавленого металу, отриманого із застосуванням індукційного способу на деталі робочих органів сільськогосподарської ґрунтообробної техніки в процесі природного старіння. Аналіз показав, що запасні частини, які зберігаються на складах протягом 3–5 років через різні обставини можуть піддаватися природньому старінню. Це в свою чергу може призвести до зміни властивостей та структури як основного, так і наплавленого металів. За результатами проведених досліджень зразків наплавлених деталей до і після природнього старіння встановлено, що структура і мікротвердість наплавленого металу практично ідентичні. Результати мікрорентгеноспектрального аналізу показали, що збагачення вуглецем ділянок наплавленого металу у лінії сплавлення не виявлено. Показано, що зносостійкість наплавленого металу типу Сормайт-1 на сталь 3, наплавленого індукційним способом, залишається практично без змін. Бібліогр. 6, рис. 4.
Ключові слова: індукційне наплавлення, порошкоподібний твердий сплав (Сормайт-1), мікроструктура, зносостійкість, природне старіння


Надійшла до редакції 02.05.2023

Список літератури

1. Боль А.А., Лесков С.П. (1985) Индукционная наплавка деталей в сельскохозяйственном машиностроении. Наплавка. Опыт и эффективность применения. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, 72–76.
2. Рябцев И.А., Сенченков И.К., Турык Э.В. (2015) Наплавка. Материалы, технологии, математическое моделирование. г. Гливице (Gliwice), Польша, Изд-во Силезского политехн. ин-та (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej).
3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. (1990) Материаловедение. Москва, Машиностроениес. ISBN 5-217-00858-X
4. Хільчевський В.В. (2002) Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник. Київ, Либідь. ISBN 966-06-0247-2
5. (2013) Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. Білецький В.С. (ред.). Донецьк, Східний видавничий дім. Т. 3.
6. Юзвенко Ю.А., Гавриш В.А., Марьенко В.А. (1979) Лабораторные установки для оценки износостойкости наплавленного метала. Теоретические и технологические основы наплавки. Свойства и испытания наплавленного металла. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс. 23–27.

Реклама в цьому номері: