Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2017 №04 (08) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.04.09
2017 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2017 #04
Техническая диагностика и неразрушающий контроль №4, 2017, стр. 56-59
 

Особливості створення натурних зразків для підготовки фахівців всіх рівнів з теплового контролю

В. Ю. Глуховський, Б. О. Онащенко


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України 03150, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
Навчання та атестація фахівців всіх рівнів з теплового методу контролю згідно вимог стандарту EN ISO 9712:2012 потребують роботи з екзаменаційними зразками з метою напрацювання процедур тепловізійного контролю та набуття навичок розшифрування отриманих термограм. Розглянуто особливості створення екзаменаційних зразків, що можуть застосовуватись не лише для атестації фахівців всіх рівнів, а й для проведення практичних занять під час навчання. Розглянуто і джерела тепла, які дозволяють моделювати різні умови експлуатації об’єктів контролю. Визначено конкретний тип об’єктів, які при заданих умовах експлуатації не можуть адекватно контролюватись із застосуванням промислових тепловізорів. Це викликано малим значенням різниці температур над дефектом, яке значно менше ніж температурна похибка вимірювального тепловізійного обладнання. Бібліогр. 3, рис. 9.
 
Ключові слова: тепловий контроль, джерело нагріву, екзаменаційний зразок, об’єкт контролю, термограма

Читати реферат українською


Особенности создания натурных образцов для подготовки специалистов всех уровней по тепловому контролю

В. Ю. Глуховский, Б. А. Онащенко
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины 03150, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Обучение и аттестация специалистов всех уровней по тепловому методу контроля согласно требованиям стандарта EN ISO 9712:2012 подразумевает работу с экзаменационными образцами с целью отработки процедур тепловизионного контроля и приобретения навыков расшифровки полученных термограмм. Рассмотрены особенности создания экзаменационных образцов, которые могут применяться не только для аттестации специалистов всех уровней, но и для проведения практических занятий в процессе их обучения. Рассмотрены источники тепла, позволяющие моделировать различные условия эксплуатации объектов контроля. Определен конкретный тип объектов, которые при заданных условиях эксплуатации не могут адекватно контролироваться с применением промышленных тепловизоров. Это вызвано малой разностью температур над дефектом, которая значительно ниже, температурной погрешности измеряющей тепловизионной аппаратуры. Библиогр. 3, рис. 9.
 
Ключевые слова: тепловой контроль, источник нагрева, экзаменационный образец, объект контроля, термограмма

Список літератури
  1. Михеев М. А., Михеева И. М. (1977) Основы теплопередачи. Москва, Энергия.
  2. Вавилов В. П. (2009) Инфракрасная термография и тепловой контроль. Москва, ИД Спектр.
  3. Глуховский В. Ю. (2014) Применение тепловизионной диагностики для контроля качества паяных соединений статорных обмоток электродвигателей. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 23–27.

Надійшла до редакції 15.11.2017
Подписано к печати 15.12.2017