Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (04) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.04.05
2018 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #04

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №4, 2018, стор. 41-44

Визначення працездатності підшипника ковзання на основі контактної взаємодії ротора та вкладиша

В. М. Доценко1, М. І. Навальнєв2


1Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 61070, м. Харьків, вул. Чкалова, 17. E-mail: khai@khai.edu
2Харківський територіальний центр філії НВЦ «Техдіагаз». 61002, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 16. E-mail: shkorina-enbung@i.ua

Реферат:
У статті розглянуто можливість отримання додаткової інформації про стан підшипника ковзання при проведенні вібраційного обстеження. Пропонується використовувати як джерело інформації коливання контактної площадки підшипника ковзання. Бібліогр. 3, рис. 4.
Ключові слова: віброакустичні вимірювання, ротор, підшипник ковзання, частота вільних коливань, контактна взаємодія

Надійшла до редакції 21.11.2018
Підписано до друку 11.12.2018

Список літератури
1. Генкин М. Д., Соколова А. Г. (1987) Виброакустическая диагностика машин и механизмов. Москва, Машиностроение.
2. Русов В. А. (1996) Спектральная вибродиагностика. Пермь, Виброцентр.
3. Навальнев Н. И., Ковтун В. Е. (2011) Использование метода рентгенофлюоресцентного анализа при трибодиагностике газоперекачивающих агрегатов. Москва, Газовая промышленность, Приложение.
4. (1979) Сопротивление материалов. Учебник для вузов. Г. С. Писаренко (ред.). Киев, Вища школа.
5. Вайнберг Д. В. (1973) Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям пластин. Киев, Будивельник.
6. Кудря В. Д., Навальнев Н. И. (2017) Комплексная диагностика энергомеханического оборудования и ее информационно-контрольное обеспечение. Идея и механизм реализации. Харьков, Факт.