Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (08) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.03.01
2019 №03 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №03, стр. 8-12
 

Моделювання кільцевої тріщини патрубкової зони плоского днища товстостінної посудини тиску

В.В. Киричок, В.М. Тороп


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат:
Розглянуто патрубкову зону плоского днища товстостінної посудини тиску. Проведено розрахунок поля залишкових зварювальних напружень методом скінченних елементів з урахуванням багатьох зварювальних проходів. З метою дослідження процесу руйнування багатопрохідного зварного шва при експлуатації, приводиться апроксимаційний спосіб переносу тензорів напружень, деформацій та переміщень залишкового стану у виді початкових граничних умов на нову скінченно-елементну сітку з імітацією тріщини. В роботі проведено аналіз зміни безпечності конструкції з ростом глибини тріщини. Бібліогр. 4, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: залишкові напруження, маппінг полів, термічний цикл зварювання, тріщина, коефіцієнт інтенсивності напружень
 
Надійшла до редакції 11.04.2019
Підписано до друку 05.09.2019

Список літератури

1. (1990) РД 26-18-8-89. Сварные соединения приварки люков, штуцеров и муфт. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
2. Сорокин В.Г., Волосникова А.В. (1989) Марочник сталей и сплавов. Сорокин В.Г. (ред.). Москва, Машиностроение.
3. Dmytriienko R.I., Prokopchuk S.M., Paliienko. O.L. (2018) Inner Pressure Testing of Full-Scale Pipe Samples. Non-destructive Testing and Repair of Pipelines. Springer International Publishing, AG, pp. 417–429.
4. (2011) Abaqus 6.11. Abaqus/CAE User's Manual. Dassault Systèmes Simulia Corp., Providence, RI, USA.