Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №03 (02) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.03.03
2019 №03 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №03, стр. 19-24

Новий підхід щодо побудови багатоелементних параметричних вихрострумових перетворювачів для одноканальних дефектоскопів

В.Г. Рибачук, В.М. Учанін


Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.E-mail: vuchanin@gmail.com

Реферат:
Запропоновано новий підхід щодо побудови багатоелементних параметричних вихрострумових перетворювачів для роботи з одноканальними вихрострумовими дефектоскопами. На прикладі чотирьохелементного перетворювача з лінійним розміщенням обмоток показано ефективність даного класу вихрострумових перетворювачів для виявлення коротких тріщин у виробах із алюмінієвих та титанових сплавів. Досліджено вплив відстані між обмотками на індуктивність та чутливість багатоелементного вихрострумового перетворювача. 17 Бібліогр., 1 табл., 4 рис.
Ключові слова: багатоелементний вихрострумовий перетворювач, вихрострумовий дефектоскоп, обмотка індуктивності, індуктивність, електричний опір, стандартний зразок, тріщина, годограф, комплексна площина
 
Надійшла до редакції 01.07.2019
Підписано до друку 05.09.2019
 

Список літератури

1. Libby H.L. (1971) Introduction to electromagnetic nondestructive test methods. New-York, Wiley Interscience
2. Дорофеев А.Л., Казаманов Ю.Г. (1980) Электромагнитная дефектоскопия. Москва, Машиностроение
3. Герасимов В.Г., Клюев В.В., Шатерников В.Е. (1983) Методы и приборы электромагнитного контроля промышленных изделий. Москва, Энергоатомиздат
4. Герасимов В.Г., Покровский А.Д., Сухоруков В.В. (1992) Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 3. Электромагнитный контроль: Практ. пособие. Сухоруков В.В. (ред.). Москва, Высшая школа
5. Учанін В.М. (2013) Вихрострумові накладні перетворювачі подвійного диференціювання. Львів, Сполом
6. Gramz M., Stepinski T. (1994) Eddy current imaging array sensors and flaw reconstruction. Research in Nondestructive Evaluation, 5, 3, 157–174
7. Hardy F., Samson R. (2002) Eddy current probe with multi-use coils and compact configuration, USA, Pat, № 6344739, G01N27/90
8. Decure J.-M., Premel D., Mangenet G. et. al. (2006) Flexible EC array probe for the inspection of complex parts developed within the European VERDICT Project. 9th Europ. Conf. on Non-destructive Testing. Berlin, 2006
9. Mook G., Michel F., Simonin J. (2008) Electromagnetic imaging using ptobe arrays. 17th World Conf. on Non-destructive Testing. Shanghai, 2008
10. Bureau J.-F., Ward R.C., Julien A. (2012) Application of eddy current array technology to surface inspection. 18th World Conference on Nondestructive Testimg. Durban (South Africa), 2012
11. (2017) International Standard ISO 20339:2017 (E). Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination: Array probes characteristics and verification. Geneva, ISO/TC 135/SC 4
12. Учанін В.М. (2018) Пропозиції щодо вдосконалення класифікації вихрострумових перетворювачів. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 68–74
13. Калантаров П.Л., Нейман Л.Р. (1948) Теоретические основы электротехники. В 3-х частях. Ч. 2. Теория переменных токов. Ленинград–Москва, Гос. энерг. изд-во
14. Учанін В.М., Рибачук В.Г., Кириченко І.І., Дереча В.Я., Семенець О.І. (2018) Накладний багатоелементний вихрострумовий перетворювач. Заявка на винахід № a 2018 07627
15. Uchanin V., Lutsenko G., Opanasenko A., Dzhaganian A. (2016) PROMPRYLAD Family of Eddy Current Flaw Detectors – From Simple to more Complicated. 19th World Conf. on Non-destructive Testing. Munich, 2016
16. (2014) Дефектоскоп вихретоковый «Eddycon С». Руководство по эксплуатации. EC.14327992.01.13 РЭ. Киев, ООО «Ультракон-сервис»
17. Учанін В.М. (2007) Особливості просторового розподілу сигналу вихрострумового перетворювача від тріщин різної довжини. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 4, 121–124