Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (02) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.04.03
2019 №04 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №4, стор. 31-39

Визначення пошкодженості склопластика методом АЕ сканування

С.А. Недосєка1, А.Я. Недосєка1, М.А. Шевцова2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17.

У число композитів, в тому числі які застосовуються все ширше в самих різних галузях техніки, входять, зокрема, склопластики. Їх використання вимагає розробки надійних неруйнівних методів оцінки стану як в процесі експлуатації, так і безпосередньо після виготовлення. Друге має не меншу важливість, так як дозволяє відбракувати матеріали з дефектами ще до того, як з них будуть виготовлені елементи конструкцій. У даній роботі виконана оцінка можливості застосування методу акустико-емісійного (АЕ) сканування на базі апаратури типу ЕМА для зразків склопластику, виготовленого методом ручної викладки склотканини Aeroglass 280 і сполучного матеріалу Elan-tech EC157 + Elan-tech W152XLR. Виконано перевірку локації координат джерел АЕ на ненавантажених зразках. Показано, що матеріал, який досліджувався, є контролепригодного з точки зору методу АЕ, дозволяє визначати координати джерел АЕ з досить високою точністю при тестовому прозвучу. Проведено численні досліди по скануванню зразків в подовжньому напрямку, при якому кожен з датчиків АЕ по черзі виступав в якості випромінювача тестових сигналів. З шести випробуваних зразків три містили вбудований по центру елемент, що імітує акустичний п’єзодатчик. Випробування показали, що, використовуючи АЕ сканування, можна без навантаження зразків відрізнити їх акустичні властивості при наявності та відсутності такого вбудованого концентратора і кількісно оцінити пошкодженість матеріалу з концентратором. Відзначено важливість отриманих результатів для створення методики контролю композитів із застосуванням технології АЕ сканування та забезпечення чітких критеріїв оцінки пошкодженості. Бібліогр. 7, рис. 10.
Ключові слова: композити, склопластик, неруйнівні методи, пошкодження, акустико-емісійне сканування

Поступила в редакцию 29.05.2019
Підписано до друку 11.12.2019

Список літератури

1. Недосека С.А. и др. (2018) Акустическая эмиссия при испытании композитных материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 36–40.
2. Лебедев А.А. и др. (1995) Модель накопления повреждений в металлических материалах при статическом растяжении. Проблемы прочности, 7, 31–40.
3. Лебедев А.А. и др.( 2001) Оценка поврежденности металла действующих газопроводов методом АЭ сканирования. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 8–12.
4. Чаусов Н.Г., Недосека С.А., Пилипенко А.П. (2004) Комплексная оценка поврежденности пластичных материалов при различных режимах нагружения. Там же, 3, 16–21.
5. Недосека С.А., Недосека А.Я. (2010) Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой. Там же, 1, 9–16.
6. Патон Б.Е. и др. (2012) Акустическая эмиссия и ресурс конструкций. Альбом. Киев, Индпром.
7. Недосека А.Я. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 16–22.