Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №01 (01) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.01.02
2020 №01 (03)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №1, стор. 17-27

Застосування спеціалізованого пристрою неруйнівного контролю для аналізу вібраційних сигналів підшипникових вузлів методами взаємного нестаціонарного аналізу

Р.М. Юзефович1,2, І.М. Яворський1,3, О.Ю. Дзерин1, Г.Р. Трохим1, І.Г. Стецько1, І.Й. Мацько1


1Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: roman.yuzefovych@gmail.com
2Національний університет «Львівська політехніка». 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12
3Технологічно-природничий університет. 85796, Польща, Бидгощ, алея проф. С. Каліськєго, 7

Вібраційні сигнали від складних механічних систем, які знаходяться під впливом динамічних навантажень, сформовані відгуками від багатьох вузлів. При дослідженні таких сигналів виникає питання про аналіз впливу на їх структуру можливих дефектів, які виникають у кожному з елементів підшипникового вузла. Виникнення дефектів у елементах механічних систем спричиняє нелінійні ефекти у властивостях вібраційних коливань. Такі ефекти приводять як до появи нових гармонік у детермінованій складовій вібрації, так і до взаємодії цієї складової зі стохастичними коливаннями, які зумовлені флуктуаціями товщини та в’язкості змазки, змінами сил тертя, спонтанними й некерованими змінами робочих навантажень тощо. У результаті вказаної взаємодії порушується строга періодичність детермінованих коливань, вони модулюються за фазою та амплітудою. Відмічені властивості вібрацій можуть бути адекватно описані математичною моделлю у вигляді взаємних періодично корельованих випадкових процесів. У роботі представлено інтегральну функцію когерентності, яка кількісно характеризує стохастичний взаємозв’язок між властивостями нестаціонарності двох періодично корельованих випадкових сигналів, що проявляється в періодичній зміні за часом їх взаємних спектральних характеристик, а також покомпонентну функцію когерентності, яка визначається взаємоспектральними густинами окремих модулюючих процесів. Наведено технічні характеристики розробленого спеціалізованого пристрою неруйнівного контролю «Компакт-Вібро». Розглянуто результати, отримані з використанням цього пристрою при виконанні вібраційних обстежень промислових об’єктів України. Бібліогр. 6, рис. 32.
Ключові слова: періодично корельовані випадкові процеси, функція когерентності, пристрій неруйнівного контролю, вібраційний сигнал, діагностика

Надійшла до редакції 02.12.2019
Підписано до друку 02.02.2020

Список літератури

1. Javorskyj I.M., Kravets I.B., Matsko I.Y., Yuzefovych R.M. (2017) Periodically correlated random processes: Application in early diagnostics of mechanical systems. Mechanical Systems and Signal Processing, 83, 406–438.
2. Gardner W.A. (1994) Cyclostationarity in communications and signal processing, New York, IEEE Press.
3. Hurd H.L., Miamee A. (2007) Periodically Сorrelated Random Sequences. Spectral Theory and Practice. New Jersey, Wiley–Interscience.
4. Napolitano A. (2012) Generalizations of Cyclostationary Signal Processing: Spectral Analysis and Applications. John Wiley & Sons, Ltd, IEEE Press.
5. Javorskyj I.M., Yuzefovych R.M., Matsko I.Y., Zakrzewski Z. (2016) Coherence function of interrelated Periodically Nonstationary Random Processes. Radioelectronics and Communication Systems, 59, 3, 128–140.
6. Javorskyj I.M., Yuzefovych R.M., Matsko I.Y., Zakrzewski Z. (2017) Component-wise coherence function for jointly related periodically non-stationary random processes. Ibid, 60, 1, 28–41.

Реклама в цьому номері: