Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №02 (08) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.01
2020 №02 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 3-12

Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалів

С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, О.І. Бойчук, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

На основі проведених досліджень сформульована гіпотеза, яка показує, що акустична емісія є дзеркальним відображенням, і, отже, акустичним паспортом характеристик матеріалів, що змінюються в процесі експлуатації, і, зокрема, їх механічних властивостей. Використання цієї гіпотези перевірено на практиці і дозволяє прогнозувати руйнівне навантаження матеріалу без зупинки експлуатації і без необхідності попереднього знання початкових значень механічних властивостей матеріалів. Відповідно до представленої гіпотези, АЕ відображає не самі властивості матеріалу, а їх зміну, і автоматично адаптується до таких змін, незалежно від типу матеріалу. Експерименти, проведені з численними матеріалами, що відрізняються своїми фізичними характеристиками, в тому числі сталями різних класів, алюмінієвими сплавами, бетонами і композитами, показали, що граничне навантаження при руйнуванні цих матеріалів за даними АЕ визначається за однаковим алгоритмом з похибкою, пов`язаною лише з технічними особливостями засобів вимірювання. Накопичений досвід дозволив перейти до створення інтелектуальної технології оцінки стану матеріалів конструкцій при їх експлуатації і АЕ систем на її основі. Такі системи вже отримали широке застосування при безперервному моніторингу стану конструкцій у виробничих умовах. Бібліогр. 10, рис. 8.
Ключові слова: акустична емісія, прогнозування руйнівного навантаження, фізичні характеристики матеріалів, вектор стану матеріалу, пошкодженість, ресурс

Надійшла до редакції 25.01.2020

Список літератури

1. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: монография. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
2. Недосека С.А. (1994) Исследование кинетики разрушения металлов на заключительных стадиях деформирования методом акустической эмиссии: автореф. дис. … канд. техн. наук. Киев.
3. Чаусов Н.Г. (1992) Кинетика разрушения металлов на заключительных стадиях деформирования: автореф. дис. … д-р техн. наук. Киев.
4. Недосека А.Я., Недосека С.А., Маркашова Л.И. и др. (2018) Исследование методом акустической эмиссии кинетики накопления повреждений при разрушении материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 3–13.
5. Недосека А.Я., Недосека С.А., Маркашова Л.И. и др. (2017) О накоплении повреждений в материалах. Там же, 3, 3–13.
6. Nedoseka, S., Nedoseka, A., Shevtsova, M. (2019) Acoustic Emission Testing of Composite Materials Including Specimens Simulating the Embedded Sensors. Civil Eng Res J. 2019; 9(1): 555754. DOI: 10.19080/CERJ.2019.09.555754.
7. Васильєв О.С., Грузд А.А., Йолкін А.О. та ін. (2012) 10-річний досвід впровадження безперервного акустико-емісійного моніторингу сховищ аміаку Одеського припортового заводу. Хімічна промисловість України, 3, 43–52.
8. Paton, B.E., Lobanov, L.M., Nedoseka, A.Ya., Nedoseka, S.A. (2018) On the application of AE technology in continuous monitoring of pipelines of power units operating at high temperatures. International Journal of Condition Monitorin, 8.
9. Недосека С.А., Недосека А.Я. (2010) Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 9–16.
10. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Там же, 3. 16–22.

Реклама в цьому номері: