Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №03 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.03.04
2020 №03 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №3, стор. 30-36

Із досвіду використання неруйнівних методів контролю для оцінки технічного стану аварійної ділянки трубопроводу

О. П. Гопкало1, П. С. Юхимець2, Г. Я. Безлюдько3, Р. М. Соломаха3, В. О. Нехотящий1
1Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. E-mail: ips@ipp.kiev.ua
2ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
3ТОВ «Спеціальні наукові розробки». 61184, м. Харків, а/с 12036

Приведено приклад діагностування неруйнівними методами контролю технічного стану аварійної ділянки трубопроводу нафтосховища. За результатами обстеження аварійної ділянки трубопроводу (вимірювання твердості, овальності труб та коерцитивної сили Нс) були визначені характеристики статичної міцності металу труб та дана оцінка відносної навантаженості, структурного стану металу та рівня отриманих пошкоджень. Коерцитиметричним контролем встановлено, що рівень сумарних максимальних напружень, отриманих спочатку при монтажу конструкції, а потім після аварії та відновлення вихідного положення окремих елементів трубопроводу відносно опор, складав менше 30 % від умовної межі плинності металу. Дана оцінка відповідає даним розрахунків напружено-деформованого стану та узгоджується з результатами вимірювання овальності труб і відсутності локальних пластичних деформацій у найбільш навантажених зонах. Коерцитиметричним діагностуванням виявлені відмінності використаних марок сталей на окремих ділянках трубопроводу. Бібліогр. 7, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: напруження, деформація, навантаження, пошкодження, структуроскоп, коерцитивна сила

Надійшла до редакції 05.08.2020

Список літератури

1. Лепеш Г. В. (2015) Современные методы и средства диагностики оборудования инженерных систем зданий и сооружений. Технико-технологические проблемы сервиса, 4(34), 3–8.
2. Лепеш Г. В. (2015) Диагностика и комплексное обслуживание инженерно-технических систем и оборудования зданий и сооружений. Там же, 5(35), 6–16.
3. (1978) ГОСТ 8732–78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
4. ТУ 14–3–377 Трубы стальные сварные прямошовные для магистральных газо-нефтепроводов. Технические условия.
5. Комплекс программ АСТРА–МАГИСТР-2011. (версия 201010). Автоматизированный расчет магистральных трубопроводов на статическую и циклическую прочность, на сейсмические воздействия, на вибропрочность и неустановившиеся динамические процессы в соответствии с требованиями Норм СНиП 2.05.06–85.
6. (1990) Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. АН УССР. ИЭС им. Е. О. Патона. Труфяков В. И. (ред.). Киев, Наукова думка.
7. Гопкало О. П., Безлюдько Г. Я., Котляренко А. А. та ін. (2020) Діагностування пошкодженості феромагнітних сталей при механічному навантаженні по результатам вимірювання коерцитивної сили. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 13–21.

Реклама в цьому номері: