Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №04 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.04.03
2020 №04 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №4, стор. 17-22

Підвищення надійності та подовження ресурсу вітроустановок за рахунок регулюючих засобів та систем діагностики, гармонізованих з європейськими стандартами

Ю.І. Гижко1, В.М. Головко2, М.С. Гуторова1, В.М. Зварич1, В.П. Коханєвич2, С.О. Кудря2, М.В. Мислович1, Л.Б. Остапчук1
1Інститут електродинаміки НАН України. 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56. E-mail: ied1@ied.org.ua
2Інститут відновлюваної енергетики НАН України. 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20-а. E-mail: info@ive.org.ua

Досліджено особливості використання лінійних AR та ARMA процесів в якості математичних моделей вібраційних сигналів двигунів власних потреб ТЕС і ТЕЦ та двигунів вітрогенераторів. Визначено особливості побудови прототипу безпровідної інформаційно-вимірювальної системи діагностування стану таких двигунів. Приведено результати експериментальних досліджень використання прототипу ІВС на прикладі досліджень вібрацій двигунів власних потреб, а саме двигуна DKRAI – 4519-4V Дарницької ТЕЦ з використанням міжнародних стандартів. Отримано нові математичні моделі статичних та динамічних процесів в аеромеханічних регулюючих засобах роторів вітроустановок з відцентровим регулятором, проведено їх експериментальну перевірку та на їх основі розроблено методику по вибору параметрів та характеристик аеромеханічних регулюючих засобів роторів вітроустановок з відцентровим регулятором та методику визначення навантажень і розрахунку на міцність лопатей вітроустановки, які будуть використані розробниками при проектуванні нових вітроустановок. Бібліогр. 8, рис. 3.
Ключові слова: вібродіагностика, вітрогенератори, двигуни власних потреб, безпровідна інформаційно-вимірювальна система

Надійшла до редакції 07.09.2020

Список літератури

1. Bayar, T. (2015) Putting Wind to the Test. Power Engineering International, 12, 16–18.
2. Hoelf, D. (2016) When Virtual meets Reality. Ibid, 9, 26–27.
3. Manning, L. (2014) Bearing up to turbine testing. Ibid, 2, 32–34.
4. Зварич В.Н. (2019) Використання рішень оберненої задачі лінійних процесів авторегресії для побудови систем вібродіагностики вузлів генераторів вітроустановок. Відновлювана енергетика, 3, 48–57. DOI: 10.36296/1819-8058.2019.3(58)
5. Герцик С.М., Гижко Ю.I., Зварич В.М. та ін. (2018) Особливості використання автономних вимірювальних перетворювачів для діагностування електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи. Технічна електродинаміка, 5, 73–79. DOI: 10.15407/techned2018.05.116
6. Системи турбогенераторні вітряні. Ч. 2. Безпечність малих вітряних турбін (ІЕС 61400-2:1996, ІDТ): ДСТУ ІЕС 61400-2-2001. [Чинний від 2001-12-28]. Київ, Держспоживстандарт України (Національний стандарт України).
7. GERMANISCHER LLOYD: Vorschriften und Richtlinien, Teil 1 Windenergie, Richtlinien für die Zertifizierung von Windenergieanlagen. K. 1-10. – 1993 mit Ergänzung 1994 (German).
8. Todd, R.W. (1979) Small Scale Wind Energi Systems. Wind Engineering, 3(4), 36–39.

Реклама в цьому номері: