Eng
Ukr
Rus

Dear Colleagues,

“The Paton Welding Journal” #08_2023 will be freely distributed from 11 to 15 September during the exhibition SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023, Messe Essen, Norbertstrasse 2, Essen, Germany at the stand of the Paton Welding Institute: Hall 8 Stand 8B29.1.
You can also order this issue of the Journal in electronic form for free.
Send applications to E-mail: journal@paton.kiev.ua
Contents of the issue
Триває друк

2021 №03 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.03.03
2021 №03 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №3, стор. 26-32

Впровадження технології АЕ моніторингу на ОПЗ

С.В. Журавльов1, Б.М. Ободовський1, М.А. Яременко2, А.Я. Недосєка2, С.А. Недосєка2, М.А. Овсієнко2


1АТ «Одеський припортовий завод». 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3. E-mail: office@opz.odessa.ua
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати застосування методу АЕ на прикладі моніторингу та контролю сховищ аміаку в цеху перевантаження аміаку, окремих ліній та агрегатів у цеху виробництва аміаку, а також об’єктів станції розподілу повітря цеху водообробки. Показано, що результати АЕ моніторингу можуть бути використані при якісній оцінці стану теплоізоляційного покриття. Наведено схеми встановлення датчиків АЕ на об’єктах АЕ моніторингу та конфігурації локаційних антен. Вибірково наведено результати АЕ моніторингу об’єктів за поточний рік. Бібліогр. 8, табл. 6, рис. 11.
Ключові слова: акустична емісія, моніторинг, локаційні антени

Надійшла до редакції 05.09.2021

Список літератури

1. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я. и др. (2016) Интеллектуальные технологии в оценке состояния конструкций (АЭ технология и контролирующая аппаратура нового поколения на ее основе). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 3–18.
2. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А., Овсиенко М.А. (2018) Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства. Там само, 1, 34–41.
3. Paton, B.E., Lobanov, L.M., Nedoseka, A.Ya., S.A. Nedoseka, A.Ya. (2018) On the application of AE technology in continuous monitoring of pipelines of power units operating at high temperatures. International Journal of Condition Мonitoring, Vol. 8, 100–105.
4. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А., Овсієнко М.А. (2020) Системи акустико-емісійного моніторингу при технічному діагностуванні промислових об’єктів. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 3, 37–42.
5. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А. и др. (2021). Інтегрування методу АЕ в технологію ремонту і продовження ресурсу металоконструкцій. Там само, 1, 11–16.
6. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А., Овсієнко М.А. (2020). Адаптація систем АЕ моніторингу до вимог промисловості. Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд. Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2016–2020 рр. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона.
7. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020). Основы расчета и диагностики сварных конструкций: монография. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
8. Недосєка С.А., Яременко М.А., Овсієнко М.А. та ін. (2020). Оцінка стану і прогнозування руйнівного навантаження при акустико-емісійних випробуваннях посудин під тиском з обмеженим доступом до контрольованої поверхні. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 8–16.

Реклама в цьому номері: