Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №01 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.01.05
2022 №01 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №1, стор. 45-53

Застосування фазових характеристик сигналу в автоматизованій вихрострумовій дефектокопії

М.О. Редька1, Ю.В. Куц1, Є.В. Шаповалов2, В.М. Учанін3, Ю.Ю. Лисенко1, О.Д. Близнюк4


1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: y.kuts@ukr.net
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича 11. E-mail: gera2000@ukr.net
3Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: vuchanin@gmail.com
4Науково-дослідна лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю авіаційної техніки НАУ. 03058, м. Київ, просп. Гузара Любомира, 1. E-mail: nau_409@ukr.net

У статті проведено модельні та експериментальні дослідження фазових методів виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії, які спостерігаються на фоні шумів. Розглянуто та проведено тестування двох методів виявлення сигналів. Перший ґрунтується на визначенні кількості нулів аналізованого сигналу в ковзному режимі і має низьку обчислювальну ресурсомісткість та просту схемотехнічну реалізацію. Другий метод базується на аналізі результуючої довжини вектора (r-статистики), отриманої з фазової характеристики аналізованого сигналу за її мультивіконного ковзного опрацювання, який відрізняється високою достовірністю виявлення сигналу. Проведено перевірку ефективності цих методів в системі автоматизованої вихрострумової дефектоскопії. Бібліогр. 18, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова:: вихрострумова дефектоскопія, автоматизований вихрострумовий контроль, виявлення сигналів, фазовий метод

Надійшла до редакції 17.01.2022

Список літератури

1. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. и др. (2005) Неразрушающий контроль и диагностика: справочник. Москва, Машиностроение.
2. Udpa, S, O’Moore, P. (2004) Nondestructive Testing Handbook. Vol. 5: Electromagnetic Testing. 3nd edn. USA, American Society for NDT.
3. Учанін В.М. (2013) Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання. Львів, СПОЛОМ.
4. Акимов П.С., Евстратов Ф.Ф., Захаров С.И., Колосков А.А. (1989) Обнаружение сигналов. Москва, Радио и связь.
5. Пестряков В.Б. (1968) Фазовые радиотехнические системы (основы статистической теории). Москва, Советское радио.
6. Качанов В. К., Мозговий О.В., Пітолін О.І. та ін. (1994) Сучасні методи та засоби ультразвукового контролю з використанням статистичної обробки сигналів. Навч. посібник. Бабак В.П. (ред.). Київ, ІС ДО.
7. Марченко Б.Г., Приймак М.В., Щербак Л.М. (2001) Теоретичні основи аналізу стохастичних сигналів і шумів. Навчальний посібник. Тернопіль, ТДТУ імені Івана Пулюя.
8. Качанов В.К., Соколов И.В. (2007) Особенности применения сложномодулированных сигналов в ультразвуковой дефектоскопии. Дефектоскопия, 12, 18–42.
9. Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О. (2008) Обґрунтування можливості використання кодів Баркера для підвищення чутливості ультразвукового безконтактногоспособу вимірювання товщини. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 31–35.
10. Тютякин А.В. (2012) О применении вейвлет-преобразования в спектральном анализе информативных сигналов систем неразрушающего контроля и диагностики. Контроль. Диагностика, 8, 11–16.
11. Тетерко А.Я., Назарчук З.Т. (2004) Селективна вихрострумова дефектоскопія. Львів, НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка.
12. Тихонов В.И. (1970) Выбросы случайных процессов. Москва, Наука. Главн. ред. физ.-мат. лит.
13. Редька М.О., Куц Ю.В., Левченко О.Е., Близнюк О.Д. (2020) Метод виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії малої обчислювальної ресурсоємності. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 22–25. https:// doi.org/10.37434/tdnk2020.02.03
14. Куц Ю.В., Єременко В.С., Монченко О.В. та ін. (2006) Спосіб ультразвукового вимірювання товщини виробів. Україна. Пат. № 35057 G01В 17/02.
15. Mardia, K.V., Jupp, P.E. (2000) Directional Statistics, England: John Willey & Sons, Ltd, Chichcster.
16. Fisher, N.I. (2000) Statistical analysis of circular data. Cambridge: Cambridge University Press.
17. Куц Ю.В., Учанін В.М., Лисенко Ю.Ю. та ін. (2021) Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Ч.2. Отримання вторинних діагностичних ознак та приклади реалізації. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 4, 11–18. https://doi.org/10.37434/tdnk2021.04.01
18. Долиненко В.В., Шаповалов Є.В., Скуба Т.Г. та ін. (2017) Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією. Автоматическая сварка, 5-6, 60–67. https://doi.org/10.15407/ as2017.06.10

Реклама в цьому номері: