Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №02 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.02.04
2022 №02 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №2, стор. 24-34

Аналіз роботи двоконтурного автогенераторного вихрострумового дефектоскопа в режимі переривчастої генерації

В.М. Учанін


Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова 5. E-mail: vuchanin@gmail.com

Своєчасне застосування засобів неруйнівного контролю відповідальних конструкцій сучасної техніки є важливим фактором забезпечення їх безпечної та безаварійної експлуатації. Засоби вихрострумового контролю не мають альтернативи для безконтактного виявлення тріщин в авіаційних конструкціях. Для виявлення поверхневих тріщин (у тому числі через шар діелектричного покриття) використовують автогенераторні вихрострумові дефектоскопи, які працюють на робочих частотах понад 1 МГц. Для створення таких дефектоскопів перспективним є використання двоконтурної коливальної системи, яка працює у режимі переривчастої генерації. У роботі досліджено нові технічні рішення, зокрема схему автогенератора на польовому транзисторі з ізольованим затвором, схему керування частотою генерації та схему регенерації коливань автогенератора. Показано їх переваги щодо чутливості порівняно із традиційними схемами. Проаналізовані технічні рішення використано для створення автогенераторних вихрострумових дефектоскопів для виявлення поверхневих тріщин типу ВД 3.03Н, ВД 3.02Н, ВД 4.01Н і ВД 4.03Н, які пройшли державні випробування і широко використовуються, зокрема, для технічного обслуговування літаків ДП «Антонов» та авіаційних двигунів ДП «Івченко-Прогрес» і ПАТ «Мотор-Січ». Передбачається використання даних технічних рішень у новому автогенераторному дефектоскопі з функціями автоматичного налаштування на заданий методикою контролю рівень чутливості та її індикації. Бібліогр. 15, табл. 2, рис. 13.
Ключові слова:: вихрострумовий неруйнівний контроль, автогенераторний вихрострумовий дефектоскоп, поверхневі тріщини, переривчаста генерація, двоконтурний коливальний контур, регенерація коливань

Надійшла до редакції 27.03.2022

Список літератури

1. Дорофеев А.Л., Казаманов Ю.Г. (1980) Электромагнитная дефектоскопия. Москва, Машиностроение.
2. Герасимов В.Г., Покровский А.Д., Сухоруков В.В. (1992) Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 3. Электромагнитный контроль: Практ. пособие. Сухоруков В.В. (ред.). Москва, Высшая школа.
3. Билик Ю.З., Дорофеев А.Л. (1981) Электромагнитные дефектоскопы типа «Проба». Дефектоскопия, 6, 53–58.
4. (1989) Вихретоковый дефектоскоп типа ТВД-А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М., Министерство гражданской авиации.
5. Арш Э.И., Твердоступ Н.И., Хандецкий В.С. (1981) Особенности построения автогенераторных измерителей на лямбда-диодах. Измерительная техника, 1, 53–55.
6. Алексеев А.П., Сайманин А.Е., Шатерников В.Е. (1989) Вопросы автоматического проектирования вихретоковых автогенераторных дефектоскопов, построенных на лямбда-диодах. Дефектоскопия, 12, 51–55.
7. Серебренников С.В., Хандецкий В.С. (1983) Сопоставительное исследование метрологических характеристик автогенераторных преобразователей с различным включением контуров. В кн.: Приборостроение. Вып. 34, Киев, Техника, 35–38.
8. Арш Э.И. (1976) Автогенераторные измерения. Москва, Энергия.
9. Гоноровский И.С. (1977) Радиотехнические цепи и сигналы, 3-е изд. Москва, Сов. Радио.
10. Учанин В.Н. (2010) Автогенераторные вихретоковые дефектоскопы: основные принципы, классификация, сравнительный анализ (Обзор). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 18–23.
11. Uchanin, V. (2021) Enhanced eddy current techniques for detection of surface-breaking cracks in aircraft structures. Transactions on Aerospace Research, 1(262), 1–14. DOI:https://doi.org/10.2478/tar-2021-0001
12. (2002) Цифровые запоминающие осцилографы серии TDS1000 и TDS2000. Руководство пользователя. США, Tektronix Inc.
13. Шитиков Г.Т. (1983) Стабильные автогенераторы метрових и дециметровых волн. Москва, Радио и связь.
14. Ленк Д. (1979) Справочник по проектированию электронных схем. Киев, Техніка.
15. Учанін В.М. (2022) Оптимізація конструкції вихрострумового перетворювача параметричного типу для виявлення поверхневних тріщин. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 11–21. DOI:https://doi. org/10.37434/tdnk2022.01.01

Реклама в цьому номері: