Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №12 (03) DOI of Article
10.37434/as2020.12.04
2020 №12 (05)

Автоматичне зварювання 2020 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2020, с. 30-36

Розробка дистанційно керованого обладнання та технології лазерного зварювання для ремонту і відновлення працездатності парогенераторів АЕС

В. Д. Шелягін, А.В. Бернацький, О.В. Сіора, В.А. Курило, О.М. Сучек


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Зварювали контрольні прямолінійні стикові з’єднання з листових заготовок зі сталей 10Х18Н10Т та 10Х17Н13М3Т в вертикальному просторовому положенні з неповним проваром по товщині; виконували візуальний та радіографічний контроль, металографічні дослідження та визначали мікротвердість зварних з’єднань. Визначали параметри технологічних режимів зварювання досліджуваних кільцевих зварних з’єднань. Критерієм відбору доцільних параметрів режимів лазерного зварювання кільцевих стикових зварних з’єднань служили умови відповідності вимогам категорії якості «високий В» стандарту ДСТУ EN ISO 13919–1:2015. В результаті роботи показано, що місце початку зварювання впливає на розміри ділянки шва, на якій процес зварювання стабілізується та досягається задана глибина провару. Розроблені авторами технологічні прийоми відпрацьовано на зразках-імітаторах при проведенні дослідно-промислових випробувань на макеті дистанційно керованого обладнання, створеного для ремонту та відновлення працездатності парогенераторів типу ПГВ-1000М. Бібліогр. 18, табл. 2., рис. 9.
Ключові слова: ремонт парогенератора АЕС, теплообмінні трубки, лазерне зварювання, технологія, обладнання


Надійшла до редакції 11.11.2020

Список літератури

1. Kvasnytskyi, V.V., Kvasnytskyi, V.F., Hexing, C. et al. (2018). Diffusion welding and brazing of dissimilar materials with controlled stress-strain state. The Paton Welding J., 12, 70–76. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2018.12.07
2. Wu, Q., Xu, Q., Jiang, Y., Gong, J. (2020). Effect of carbon migration on mechanical properties of dissimilar weld joint. Engineering Failure Analysis, 117, 104935. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104935
3. Kvasnitsky, V.V., Kvasnitsky, V.F., Markashova, L.I., Matvienko, M.V. (2014) Effect of stress-strain state on structure and properties of joints in diffusion welding of dissimilar metals. The Paton Welding J., 8, 8–14. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2014.08.01
4. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (2018). Стратегічний план розвитку державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2018–2022 рр.». Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». http://www.energoatom. com.ua/files/file/strateg_chniy_plan_2018_2022_04042018.pdf
5. Парогенератор ПГВ-1000М. Описание и основные характеристики. desnogorskspektr. http://desnogorskspektr.ru/aes/teoriya-aes/parogenerator-pgv-1000m.-opisanie-iosnovnye-harakteristiki.html
6. Шугайло О. П. (2019). Напружено-деформований стан трубчатих елементів парогенераторів при аварійних ситуаціях. Дис. … канд. техн. наук НАН України. Київ, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка.
7. Маргулова Т. Х. (1984). Атомные электрические станции. Москва, Высш. шк.
8. Заразовский М. Н., Бородий М. В., Козлов В. Я. (2016). Риск-ориентированный подход к прогнозированию целостности и оптимизации контроля теплообменного оборудования с большой статистикой дефектов. Ядерна та радіаційна безпека, 4, 32–38.
9. IAEA-TECDOC-1577. (2007). Strategy for assessment of WWER steam generator tube integrity. Vienna, IAEA.
10. Xiang, J., Chen, F.F., Park, H. et al. (2020). Numerical study of the metal vapour transport in tungsten inert-gas welding in argon for stainless steel. Applied Mathematical Modelling, 79, 713–728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.11.001
11. Kumar, S.R., Ravishankar, B., Vijay, M. (2020). Prediction and analysis of magnetically impelled arc butt welded dissimilar metal. Materials Today: Proceedings, 27, 2037– 2041. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.09.054
12. Selvan, C.P.T., Dinaharan, I., Palanivel, R., Kalaiselvan, K. (2020). Predicting the tensile strength and deducing the role of processing conditions of hot wire gas tungsten arc welded pure nickel tubes using an empirical relationship. Int. J. Pressure Vessels and Piping, 188, 104220. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2020.104220
13. Sahul, M., Tomčíková, E., Sahul, M. et al. (2020). Effect of disk laser beam offset on the microstructure and mechanical properties of copper – AISI 304 stainless steel dissimilar metals joints. Metals, 10, 10, 1294. DOI: https://doi.org/10.3390/met10101294
14. Ramakrishna R., V.S.M., Amrutha, P.H.S.L.R., Rahman Rashid, R.A., Palanisamy, S. (2020). Narrow gap laser welding (NGLW) of structural steels – a technological review and future research recommendations. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 111, 2277–2300. DOI: https://doi.org/10.1007/ s00170–020–06230–9
15. Shelyagin, V.D., Bernatskyi, A.V., Berdnikova, O.M. et al. Effect of Technological Features of Laser Welding of TitaniumAluminium Structures on the Microstructure Formation of Welded Joints. Metallofiz. Noveishie Tekhnol, 42, 363– 379. DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.42.03.0363
16. Li, L., Mi, G., Zhang, X. et al. (2019). The influence of induction pre-heating on microstructure and mechanical properties of S690QL steel joints by laser welding. Optics & Laser Technology, 119, 105606. DOI: https://doi. org/10.1016/j.optlastec.2019.105606
17. Soltani, H.M., Tayebi, M. (2018). Comparative study of AISI 304L to AISI 316L stainless steels joints by TIG and Nd: YAG laser welding. J. of Alloys and Compounds, 767, 112– 121. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.06.302
18. Technologies for non-destructive testing and repair of NPP components. NUSIM 2008 VUJE. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/124/43124116.pdf.

Реклама в цьому номері: