Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №03 (06) DOI of Article
10.37434/as2023.03.01
2023 №03 (02)

Автоматичне зварювання 2023 #03
Журнал «Автоматичне зварювання», № 3, 2023, с. 5-9

Вплив характеру розподілу неметалевих включень на механічні властивості металу швів низьколегованих сталей

В.В. Головко1, О.О. Штофель1, Д.Ю. Короленко2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Проведено комплекс робіт з встановлення характеру розподілу неметалевих включень в структурі металу низьколегованих зварних швів. В результаті виконання металографічних досліджень встановлено показники об’ємного вмісту включень в структурі, розподіл їх за розмірами. Показана доцільність використання такого додаткового показника як щільність розподілу для більш інформативного опису неметалевих включень при оцінюванні їх впливу на механічні властивості металу швів. Запропоновано використання фрактального аналізу для виявлення особливостей щільності розподілу неметалевих включень в металі швів. Бібліогр. 6, рис. 4.
Ключові слова: зварні шви, мікроструктура, неметалеві включення, щільність розподілу, схильність до крихкого руйнування, фрактальний аналіз


Надійшла до редакції 06.03.2023

Список літератури

1. Liu, S., Olson, D.L. (1987) The infl uence of inclusion chemical composition on weld metal microstructure. Journal of Materials Engineering, 9, 237–251.
2. Lienert, T.J., Babu, S.S., Siewert, T.A. (2011) Solid-State Transformations in Weldments. In the ASM Handbook®. Welding Fundamentals and Processes, V.L. Acoff (ed.), 6A, ASM International®, Materials Park, 133–135.
3. Bhadeshia, H.K.D.H., Honeycombe, R.W.K. (2006) Steels: Microstructure and Properties. 3rd edition: Elsevier Ltd.
4. Kang, Y. et al. (2014) Infl uence of Ti on nonmetallic inclusion formation and acicular ferrite nucleation in high strength low alloy steel weld metals. Metals and Materials International, 20(1), 119–127.
5. Holovko, V.V., Yermolenko, D.Yu., Stepanyuk, S.M. et al. (2020) Infl uence of introduction of refractory particles into welding pool on structure and properties of weld metal. The Paton Welding J., 8, 1–7.
6. Штофель О., Короленко Д. Головко В. (2023) Комп’ютеризація процесу обрахунку параметрів неметалічних включень в металі. Proceedings of the VII International Scientifi c and Practical Conference. Stockholm, Sweden, 423–434. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.7

Реклама в цьому номері: