Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.02.06
2021 №02 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №2, стор. 46-51

Розробка єдиної галузевої бази даних технічного стану вугільних шахтних копрів

В.А. Куліш, Е.С. Крилов


ДП «Інститут «УкрНДІпроект» Міненерговугілля України. 03142, м. Київ, просп. Академіка Паладіна, 46/2. E-mail: post.unp@ukr.net

В ДП «Інститут «УкрНДІпроект» проведено науково-технічні дослідження, за результатами яких розроблено єдину галузеву базу даних (БД) технічного стану вугільних шахтних копрів, метою якої є забезпечення надійної та безпечної експлуатації копрів за рахунок введення системної паспортизації та оцінки їх працездатності за фактичним технічним станом. Пробне опрацювання БД з використанням інформації, отриманої від вугільних підприємств щодо діагностично-технічних показників технічного стану копрів, показало її ефективність та дозволило висвітлити напрямки подальшого удосконалення. Бібліогр. 13, рис. 8.
Ключові слова: технічний стан, науково-технічне дослідження, база даних, шахтний копер, діагностично-технічний показник, моніторинг, програмне забезпечення

Надійшла до редакції 30.05.2021

Список літератури

1. Кущенко В.М., Левин В.М., Кулиш В.А. и др. (2012) Научные основы обеспечения и эффективности шахтных копров. Макеевка.
2. ДБН В.1.2–14–2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
3. СОУ-Н10.1.00174125.001:2012. Порядок і організація обстеження металевих копрів. Стандарт Міненерговугілля України.
4. СОУ-Н10.1.00174125.002:2012. Порядок і організація обстеження металевих копрів. Стандарт Міненерговугілля України.
5. СОУ-Н10.1.00174.015:2008. Несучі металеві конструкції гірничого устаткування і гірничотехнічних споруд. Оцінка технічного стану. Стандарт Міненерговугілля України.
6. СОУ-Н10.1.00174094.007:2005. Правила оцінки технічного стану металевих шахтних копрів. Стандарт Міненерговугілля України.
7. СОУ-Н10.1.00174094.013:2010. Копрові та поверхові споруди шахт. Паспортизація, терміни до перших експертних обстежень технічного стану і їхня періодичність. Стандарт Міненерговугілля України.
8. Шимановський О.В., Гордеєв В.М., Микитаренко М.О та ін. (2001) Аналіз технічного стану та проблем експлуатації будівельних металевих конструкцій в Україні. Будівництво України, 3, 18–24.
9. Кущенко В.Н. (2006) Обеспечение безопасности строительных конструкций укосных шахтных копров. Москва.
10. Куліш В.А., Крилов Е.С. (2020) Контроль технічного стану несучих конструкцій металевих шахтних копрів в процесі їх експлуатації. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 37–42. DOI: https://doi.org/10.37434/ tdnk2020.02.06
11. Виейра Р. (2007) Программирование базы данных. Microsoft SQL Server. Базовый курс. Москва, Диалектика.
12. Гандерлой М., Джорден Д., Чанц Д. (2007) Освоение Microsoft SQL Server 2005. Москва, Диалектика.
13. Хендерсон К. (2006) Професиональное руководство по SQL Server: структура и реализация. Москва, Вильямс.

Реклама в цьому номері: