Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №05 (07) DOI of Article
10.15407/as2018.05.01
2018 №05 (02)

Автоматичне зварювання 2018 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2018, с. 3-8

Вплив амплітуди і частоти коливань плазмотрона на хімічну та структурну неоднорідність металу, наплавленого плазмово-порошковим методом

І. О. Рябцев1, Є. Ф. Перепльотчиков1, І. А. Бартенєв2, Г. М. Гордань1, І. Л. Богайчук1, Л. М. Капітанчук1


1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2КарДТУ. 100027, Республіка Казахстан, м. Караганда, бульвар Миру, 56. E-mail: igor_svar@mail.ru
 
Вивчено вплив амплітуди і частоти коливань плазмотрона на формування наплавлених валиків, характер проплавлення основного металу, а також на структурну і хімічну неоднорідність в зоні з’єднання наплавленого і основного металів. Найбільший вплив на форму валика і його мікроструктуру надає амплітуда коливань плазмотрона — зі збільшенням амплітуди збільшується ширина валика і знижується його висота. Досліджували також вплив частоти коливань плазмотрона на характер проплавлення основного металу і на хімічну та структурну неоднорідність в зоні з’єднання основного і наплавленого металу вздовж напрямку наплавлення. При наплавленні з коливаннями плазмотрона спостерігається хвиляста конфігурація границі з’єднання наплавленого і основного металів в поздовжньому напрямку з більшою частотою виступів і западин, яка повторює частоту коливань плазмотрона. Встановлено, що зі збільшенням частоти коливань плазмотрона і на виступах, і на западинах на границі сплаву зменшується перемішування наплавленого і основного металів і зміст основних легуючих елементів різко змінюється. Бібліогр. 6, рис. 11.
 
Ключові слова: плазмово-порошкове наплавлення, коливання плазмотрона, амплітуда і частота коливань, проплавлення основного металу, хімічна і структурна неоднорідність, формування наплавленого металу

Надійшла до редакції 26.03.2018
Підписано до друку 24.04.2018

Список літератури
  1. Гладкий П. В., Фрумин И. И. (1965) Плазменная наплавка. Автоматическая сварка, 3, 23–27.
  2. Вайнерман А. Е., Шоршоров М. Х., Веселков В. Д., Новосадов В. С. (1969) Плазменная наплавка металлов. Ленинград, Машиностроение.
  3. Вайнерман А. Е., Захаров В. Ф., Сютьев А. Н. (1975) Наплавка сжатой дугой нержавеющей стали на углеродистые и низколегированные стали. Ленинград, ЛДНТП.
  4. Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А. (2007) Плазменно-порошковая наплавка в арматуростроении. Киев, Экотехнология.
  5. Гладкий П. В., Переплетчиков Е. Ф., Рябцев И. А. (2007) Плазменно-порошковая наплавка. Киев, Экотехнология.
  6. Рябцев И. А., Сенченков И. К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Екотехнологія.