Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №05 (01) DOI of Article
10.15407/as2018.05.02
2018 №05 (03)

Автоматичне зварювання 2018 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2018, с. 9-14

Особливості знеміцнення зварних з’єднань експлуатованих паропроводів

В. В. Дмитрик1, А. В. Глушко1, Т. А. Сиренко2, С. Г. Григоренко3


1НТУ «ХПІ». 61002, м. Харків, ул. Кирпичова, 2. E-mail: svarka126@ukr.net
2Харківський машинобудівний коледж. 61068, г. Харків, ул. Плеханівська, 79
3ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Прояв повернення в металі зварних з’єднань паропроводів із теплостійких перлітних сталей, які тривалий час експлуатуються в умовах повзучості, характеризується певними структурними змінами. Такі зміни забезпечують знеміцнення металу зварних з’єднань. У роботі розглянуто особливості структурних і деформаційних змін, а також прояв дифузії, що відбуваються в процесі повернення і призводять до знеміцнення металу зварних з’єднань паропроводів при їх напрацюванні понад 270 тис. год. Бібліогр. 10, рис. 7.
 
Ключові слова: зварні з’єднання паропроводів, повернення, структурний стан, знеміцнення, дислокації, дифузія, зона термічного впливу

Надійшла до редакції 15.03.2018
Підписано до друку 24.04.2018

Список літератури
  1. Дмитрик В. В., Соболь О. В., Погребной М. А., Сыренко Т. А. (2015) Особенности деградации металла сварных соединений паропроводов. Автоматическая сварка, 7, 12–17.
  2. Дмитрик В. В. (2000). Моделирование структуры сварных соединений теплоустойчивых перлитных сталей. Там же, 4, 27–30.
  3. Дмитрик В. В., Сыренко Т. А. (2012) К механизму диффузии хрома и молибдена в металле сварных соединений паропроводов. Там же, 10, 22–26.
  4. Розенберг В. М. (1973) Основы жаропрочности металлических материалов. Москва, Металлургия.
  5. Дмитрик В. В., Глушко А. В., Сиренко Т. А. (2017) Структурні зміни в металі зварних з’єднань паропроводів після тривалої експлуатації. Автоматическая сварка, 7, 19–23.
  6. Дмитрик В. В., Глушко А. В., Григоренко С. Г. (2016) Особенности порообразования в сварных соединениях паропроводов в условиях длительной эксплутации. Там же, 9, 56–60.
  7. Хромченко Ф. А. (2003) Ресурс сварных соединений паропроводов. Москва, Машиностроение.
  8. Gluchko A. (2016) Recearch into defectiveness of welded joints of steam pipes operated over a long time. Eastern-Erropean Journal of Enterprise Technologies, 6, 1(84), 14–20.
  9. Gottstein G., Shvindlerman L. S. (1999) Grain Bounary Migration in Metals: Thermodynamics, Kinetics, Applications. New York, CRC Press.
  10. Humphreys F. J., Hatherly M. (1995) Recrystallization and Related Annealing Phenomena. Oxford, Pergamon Press.