Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №05 (02) DOI of Article
10.15407/as2018.05.03
2018 №05 (04)

Автоматичне зварювання 2018 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2018, с. 15-20

Властивості сталемідного біметалу, отриманого напайкою в автономному вакуумі

І. П. Серебряник, М. Г. Атрошенко, М. А. Полещук, О. Л. Пузрін, О. В. Шевцов


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Визначено, що при напайці міді на сталь в умовах автономного вакууму в зоні контакту утворюється ділянка підвищеної мікротвердості, яка усувається стандартною для сталі термічною обробкою. Показано, що вміст вуглецю в стали не робить істотного впливу на властивості перехідної зони мідь–сталь. Встановлено, що в умовах напайки в автономному вакуумі взаємодія рідкої міді зі сталлю не призводить до утворення тріщин в зоні з’єднання. Визначено, що збільшення часу контакту рідкої міді зі сталлю призводить до утворення крихких структур, що знижує ударну в’язкість з’єднання. При випробуваннях на статичний розтяг руйнування сталемідного з’єднання відбувається по мідній частині. При цьому властивості міцності напаяного шару перевищують довідкові дані для деформованої і відпаленої міді. Бібліогр. 7, табл. 2, рис. 9.
 
Ключові слова: напайка міді на сталь в автономному вакуумі, сталемідний біметал, структура і властивості перехідної зони
Надійшла до редакції 27.03.2018
Підписано до друку 24.04.2018

Список літератури
  1. Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Шевцов А. В. и др. (2015) Физико-механические свойства переходной зоны биметалла, полученного автономной вакуумной напайкой меди на сталь. Автоматическая сварка, 11, 61–65.
  2. Вайнерман А. Е. (1981) Механизм межкристаллитного проникновения при наплавке медных сплавов на сталь. Там же, 6, 22–26.
  3. Аснис А. Е., Прохоренко В. М., Швиндлерман Л. С. (1965) О механизме образования трещин при сварке и наплавке меди на сталь. Сварочное производство, 11, 8–9.
  4. Гринь А. Г., Жариков С. В., Залесный Д. И. (2016) Совершенствование самозащитной порошковой проволоки для сварки меди со сталью. Вестник государственной машиностроительной академии, 2(16), 90–95.
  5. Magnabosco I., Ferro P., Bonollo F., Arnberg L. (2006) An investigation of fusion zone microstructures in electronbeam welding of copper – stainless steel. Materials Science and Engineering, A 424, 163–173.
  6. (2013) ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия.
  7. (1985) ГОСТ 10885-85. Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионностойкая. Технические условия.