Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №07 (04) DOI of Article
10.15407/as2018.07.05
2018 №07 (06)

Автоматичне зварювання 2018 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2018, с. 31-36

Можливості виготовлення зварних трьохслойних сотових панелей з алюмінієвих сплавів

Л. В. Петрушинець, Ю. В. Фальченко, В. Є. Федорчук, В. С. Шинкаренко


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У літако-, суднобудуванні, будівництві та інших галузях промисловості широко застосовуються тришарові стільникові панелі, які конструктивно складаються із стільникового заповнювача і двох обшивок. При відносно невеликій масі ці конструкції мають високі характеристики міцності, звуко- і теплоізоляційні властивості. Основною проблемою при виготовленні тришарової конструкції є приварка верхньої і нижньої обшивки до торцевих поверхонь стільникового заповнювача. В роботі представлені результати з розробки технології виготовлення тришарових стільникових панелей з алюмінієвих сплавів розміром 150×150 мм. Стільниковий заповнювач з алюмінієвого сплаву АД1 товщиною 0,150 мм був отриманий шляхом з’єднання гофрованих смуг в блоки за допомогою точкового зварювання. Плоскопаралельність торцевих поверхонь стільникового заповнювача отримували шліфуванням. При цьому жорсткість конструкції забезпечували за рахунок заповнення комірок каніфоллю. З’єднання заповнювача з обшивками зі сплаву АМг2 товщиною 1,0 мм виконували способом дифузійного зварювання у вакуумі. Процес проводили в пристосуванні, яке складається з нижнього, верхнього фланців і втулки. Фланці забезпечували притиснення обшивок до торцевих поверхонь стільникового заповнювача по всій площі контакту, а втулка дозволяла вирівняти температурне поле у виробі і контролювати величину його деформації в процесі зварювання. Бібліогр. 8, табл. 1, рис. 6.

Ключові слова: тришарова стільникова панель, тонколистові алюмінієві сплави, точкове зварювання, дифузійне зварювання у вакуумі

Надійшла до редакції 04.06.2018
Підписано до друку 19.06.2018

Література
  1. Bitzer T. (1997) Honeycomb Technology. Materials, Design, Manufacturing, Applications And Testing. Springer-Science+Business Media Dordrecht.
  2. Панин В.Ф., Гладков Ю.А. (1991) Конструкции с заполнителем: Справочник. Москва, Машиностроение.
  3. Фальченко Ю. В., Петрушинец Л. В. (2018) Современные способы получения трехслойных панелей из алюминиевых сплавов (Обзор). Автоматическая сварка, 6, 38–46.
  4. Ustinov A. I., Falchenko Yu. V., Melnichenko T. V. et al. (2013) Diffusion welding of aluminium alloy strengthened by Al2O3 particles through an Al/Cu multilayer foil. Journal of Materials Processing Technology, 213, 543–552.
  5. Козаков Н. Ф. (1968) Диффузионная сварка в вакууме. Москва, Машиностроение.
  6. Heimbs S., Schmeer S., Middendorf P., Maier M. (2007) Strain rate effects in phenolic composites and phenolic-impregnated honeycomb structures. Composites Science and Technology, 67, 2827–2837.
  7. Xu S., Beynon J. H., Ruan D., Lu G. (2012) Experimental study of the out-of-plane dynamic compression of hexagonal honeycombs. Composite Structures, 94, 2326–2336.
  8. Фальченко Ю. В., Устінов А. І., Петрушинець Л. В. та ін. (2017) Пристрій для дифузійного зварювання тришарових стільникових панелей. Україна, Пат. 113424. В23К 20/00, В23К 20/14.