Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №07 (05) DOI of Article
10.15407/as2018.07.06
2018 №07 (07)

Автоматичне зварювання 2018 #07
Журнал «Автоматичне зварювання», № 7, 2018, с. 37-40

Розрахунок розмірів зони проплавлення при наплавленні роликів машин безперервного лиття заготовок

В. М. Матвієнко, Л. К. Лещінський, В. О. Мазур


ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: matviyenkovn@gmail.com

Показано, що при наплавленні роликів машин безперервного лиття заготовок на розміри зони проплавлення впливають хімічний склад та теплофізичні властивості матеріалу ролика або наплавленого підшару. Представлено розрахункові значення площі поперечного перерізу та глибини проплавлення, об’єму розплавленого металу, що отримані чисельним моделюванням на основі рішення нелінійного тривимірного диференціального рівняння теплопровідності з урахуванням апроксимованої температурної залежності коефіцієнта теплопровідності. Встановлено розрахунком і підтверджено експериментом, що розміри зони проплавлення збільшуються при наплавленні стрічковим електродом під флюсом на підшар з мартенситно-феритної багатохромистої сталі і ще більшою мірою — на підшар з аустенітної хромонікелевої сталі в порівнянні з наплавленням на матеріал ролика або на підшар з низьковуглецевої низьколегованої сталі. Бібліогр. 10, табл. 3. рис. 3.

Ключові слова: ролик машини безперервного лиття заготовок, основний метал, наплавлення під флюсом, стрічковий електрод, зона проплавлення, розміри, чисельне моделювання, наплавлений шар, підшар, хімічний склад, теплофізичні властивості, коефіцієнт теплопровідності

Надійшла до редакції 14.05.2018
Підписано до друку 19.06.2018

Література
  1. Рябцев И. А., Бабинец А. А., Рябцев И. И. (2011) Влияние пластичного подслоя на термическую стойкость многослойного наплавленного металла. Автоматическая сварка, 10, 22–25.
  2. Рябцев И. А., Сенченков И. К. (2013) Теория и практика наплавочных работ. Киев, Экотехнология.
  3. Кирчу И. Ф., Степанова Т. В., Супрун М. В. (2015) Перспективы применения стали с нитрованадиевым упрочнением для роликов слябовых МНЛЗ взамен стали 25Х1М1Ф. Металл и литье Украины, 1, 18–22.
  4. Домбровский Ф. С., Лещинский Л. К. (1995) Работоспособность наплавленных роликов машин непрерывного литья заготовок. Киев, Институт электросварки им. Е. О. Патона.
  5. (2014) Cored Wires for Cladding and Thermal Metal Spraying. Welding Alloys Group.
  6. Мills K. C. (2002) Recommended Values of Termophysical Properties for Selected Commercial Alloys. Cambridge, England: Woodhead Publishing.
  7. Peet M. J., Hasan H. S., Bhadeshia H. K. (2011) Prediction of thermal conductivity of steel. International Journal of Heat and Mass, 54, 2602–2616.
  8. Матвиенко В. Н., Мазур В. А., Лещинский Л. К. (2015) Оценка формы и размеров сварочной ванны при наплавке составным ленточным электродом. Автоматическая сварка, 9, 30–33.
  9. Мазур В. А., Лещинский Л. К., Матвиенко В. Н. (2018) Влияние теплофизических свойств основного металла на геометрию зоны проплавления при наплавке ленточным электродом. Сварочное производство, 3, 10–14.
  10. Лещинський Л. К., Матвієнко В. М., Мазур В. О. (2017) Україна, Пат. 116526, МПК В23К 9/04. Спосіб наплавлення роликів машин безперервного лиття заготовок.