Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №09 (05) DOI of Article
10.15407/as2019.09.06
2019 №09 (07)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 45-51

Економіко-статистичний огляд світового та регіональних ринків зварювальних матеріалів

О.А. Мазур, О.К. Маковецька, С.В. Пустовойт, В.С. Петрук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Електродугове зварювання є однією з базових технологій індустріальної економіки, за допомогою якої створюється значна частка ВВП промислово розвинених країн. У таких країнах спостерігається сталий розвиток зварювального виробництва — зростання споживання конструкційних матеріалів, поява на ринку нових матеріалів, технологій та обладнання для зварювання. Основним конструкційним матеріалом для виготовлення зварних конструкцій є сталь (її частка понад 90 %). Стан індустрії виробництва сталі і сплавів багато в чому визначає динаміку розвитку зварювального виробництва. У статті наведено економіко-статистична інформація щодо розвитку світового виробництва та споживання сталі, динаміки світового ринку зварювальних матеріалів, аналіз яких дозволяє зробити висновок про збільшення обсягів зварювального виробництва в світі в доступному для огляду майбутньому і зростанні попиту на зварювальні матеріали. Зростання споживання зварювальних матеріалів в світі багато в чому визначається темпами розвитку зварювального виробництва в Китаї, набагато випереджаючого в цьому відношенні інші країни та регіони. Розвиток зварювального виробництва призводить до поступового скорочення частки ручного дугового зварювання і більш широкого застосування напівавтоматичного й автоматичного зварювання, постійно підвищується рівень механізації і автоматизації дугового зварювання як в окремих країнах, так і в світі в цілому. Бібліогр. 8, табл. 5, рис. 8.
Ключові слова: зварювання, зварювальне виробництво, конструкційні та зварювальні матеріали, технології, виробництво сталі, ринок, стан, перспективи

Надійшла до редакції 04.07.2019

Список літератури

1. World Steel Association. Режим доступа: https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/Steel-industry-economic-impact-.html
2. World Steel Association. Режим доступа: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:fdf44918-de3b-455b-9083-f770afa4a214/OE%2520Executive%2520Summary.pdf
3. Аскеров Э. Экономическое влияние мировой сталелитейной промышленности. Режим доступа: https://www.worldsteel.org/media-centre/blog/2019/economic-impact-of-the-global-steel-industry.html
4. World Steel Association. Режим доступа: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/Global-crude-steel-output-increases-by-4.6--in-2018.html
5. Металлургия в 2017 г. Режим доступа:https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/metallurgiya-v-2017-godu/
6. (2012) Worldwide demand for welding consumables. The Japan Welding News For The World, 16, 59, 5.
7. (2013) Worldwide demand for welding consumables. Ibid, 17, 63, 6.
8. (2017) Worldwide demand for welding consumables. Ibid, 21, 79, 5.