Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №09 (06) DOI of Article
10.15407/as2019.09.07
2019 №09 (08)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 52-56

Розрахунок радіуса переходу від шва до основного металу стикових зварних з’єднань алюмінієвих сплавів

А.В. Молтасов, І.М. Клочков


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Метою даної роботи було встановлення математичної залежності між радіусом переходу від шва до основного металу та відношенням висоти до ширини шва в стикових зварних з’єднаннях алюмінієвих сплавів. При проведенні досліджень автори використали взяті з літературних джерел геометричні розміри стикових з’єднань алюмінієвих сплавів другої, п’ятої, шостої та сьомої серій за ДСТУ ISO 209-1:2002, виконаних аргонодуговим зварюванням плавким та неплавким електродом, а також імпульсно-дуговим зварюванням плавким електродом. Регресійний аналіз при побудові шуканих залежностей проводився з використанням системи автоматизованого проектування MathCAD. Була отримана аналітична формула для визначення радіуса переходу від шва до основного металу як функції відношення висоти до ширини підсилення на лицьовій стороні з’єднання у вигляді полінома з дробовими ступенями. Встановлено, що запропонована формула також може бути рекомендована для визначення радіуса переходу від кореня шва до основного металу. Бібліогр. 19, табл. 3, рис. 2.
Ключові слова: стикове зварне з’єднання, алюмінієві сплави, зварювання в захисних газах, геометрія шва, радіус переходу від шва до основного металу, корінь шва, регресійний аналіз

Надійшла до редакції 21.05.2019

Список літератури

1. Труфяков В.И., Дворецкий В.И., Михеев П.П. и др. (1990) Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. Труфяков В.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
2. Навроцкий Д.И. (1968) Расчет сварных конструкций с учетом концентрации напряжений. Ленинград, Машиностроение.
3. Лахтин Ю.М. (1983) Металловедение и термическая обработка металлов. Москва, Металлургия.
4. Винокуров В.А. (1973) Отпуск сварных конструкций для снижения напряжений. Москва, Машиностроение.
5. Макаров И.И., Луцук О.А., Гребенчук В.Г. (1977) Влияние параметров углового шва на усталостную прочность сварных тавровых соединений. Сварочное производство, 6, 18–21.
6. Аснис А.Е., Иващенко Г.А., Андерсон Я.Э. (1982) Влияние радиуса сопряжения шва с основным металлом на сопротивление усталости сварных соединений. Автоматическая сварка, 4, 48–51.
7. Молтасов А.В. (2017) Расчет радиуса перехода шва к основному металлу стыкового сварного соединения по нормируемым параметрам. Там же, 9, 59–62. https://doi.org/10.15407/as2017.09.09
8. Березовский Б.М., Стихин В.А. (1977) Влияние сил поверхностного натяжения на формирование усиления сварного шва. Сварочное производство, 1, 51–53.
9. Машин В.С., Пашуля М.П., Шонин В.А., Клочков И.Н. (2010) Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом в аргоне тонколистовых алюминиевых сплавов. Автоматическая сварка, 5, 49–53.
10. Шонин В.А., Якубовский В.В., Игнатьев В.Г. (1991) Сопротивление малоцикловой усталости сварных соединений панелей из сплава 1915Т. Там же, 1, 22–25.
11. Шонин В.А., Гуща О.И., Машин В.С. и др. (2005) Влияние размеров образца сварного соединения алюминиевого сплава на остаточную напряженность и сопротивление усталости. Там же, 2, С. 21–31.
12. (2011) Исследовать сопротивление усталости сварных соединений алюминиевых сплавов, выполненных современными способами сварки. Отчет о НИР (заключ.). ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины. Рук. Кирьян В.И.; исполн.: Кныш В.В., Ковальчук В.С., Соловей С.А. и др. № ГР 0107U004035. Киев.
13. Кирян В.І., Шонін В.А., Клочков І.М. та ін. (2009) Довговічність стикових з’єднань тонколистових сплавів АМг6 і Д16, виконаних зварюванням плавким електродом (MIG Pulse). Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій, 8, 189–203.
14. Кныш В.В., Клочков И.Н., Пашуля М.П., Мотрунич С.И. (2014) Повышение сопротивления усталости тонколистовых сварных соединений алюминиевых сплавов высокочастотной проковкой. Там же, 5, С. 22–29.
15. Кирьянов Д.В. (2007) Mathcad 14. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург.
16. Цумарев Ю.А. (2010) Влияние асимметрии односторонних стыковых швов на распределение напряжений в сварном соединении. Сварка и диагностика, 5, 24–27.
17. Lin M.L., Eagar T.W. (1985) Influence of arc pressure on weld pool geometry. Welding Journal (Miami, Fla), 6, 163–169.
18. Машин В.С., Пашуля М.П. (2010) Особенности импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов без применения подкладных формирующих элементов. Автоматическая сварка, 3, С. 52–58.
19. Рабкин Д.М., Игнатьев В.Г., Довбищенко И.В. (1982) Дуговая сварка алюминия и его сплавов. Москва, Машиностроение.