Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №09 (08) DOI of Article
10.15407/as2019.09.09
2019 №09 (01)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 62-70

Приводи механізмів автоматів для орбітального TIG зварювання стиків металевих трубопроводів енергоблоків АЕС

Н.М. Махлін, В.Ю. Буряк


ДП «НДЦ ЗКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: electro@paton.kiev.ua

Електроприводи є невід’ємними пристроями будь-яких зварювальних установок для дугового та плазмового зварювання. Оскільки до точності і надійності виконавчих механізмів сучасних автоматів для орбітального зварювання неповоротних стиків трубопроводів енергоблоків АЕС пред’являється ряд специфічних вимог, то ці вимоги накладаються і на приводи, що призводять їх до руху, що вимагає розробки останніх. Описано схеми уніфікованих реверсивних приводів постійного струму виконавчих механізмів сучасних автоматів для орбітального зварювання неповоротних стиків трубопроводів АЕС. Розроблено транзисторний привід зі зворотним зв’язком від оптичного датчика швидкості, що відрізняється високою надійністю, можливістю точного попереднього завдання (програмування) швидкості обертання валу електродвигуна, відсутністю механічних комутуючих контактів для пуску або зупинки, або для реверсу, а також пристрій високоточного швидкодіючого автоматичного регулювання напруги дуги. Наведено результати промислової експлуатації деяких розроблених в НДЦ СКАЕ автоматів для орбітального зварювання, в яких використано описані реверсивні приводи і пристрій автоматичного регулювання напруги дуги. Мета цієї роботи — представлення результатів робіт, проведених в НДЦ СКАЕ у напрямку створення складових частин автоматів для орбітального зварювання неповоротних стиків тонкостінних трубопроводів із сталей аустенітного, перлитного класів, вуглецевих сталей та сплавів кольорових металів (крім алюмінію і його сплавів). Бібліогр. 12, рис. 8.
Ключові слова: дугове орбітальне зварювання, неплавкий електрод, інертні гази, привід, електродвигун постійного струму, оптикоелектричний датчик швидкості, транзисторний регулятор

Надійшла до редакції 14.06.2019

Список літератури

1. Полосков С.И., Букаров В.А., Ищенко Ю.С. (2000) Влияние отклонений параметров режима аргонодуговой сварки неповоротных стыков труб на качество сварных соединений. Сварка и смежные технологии. Всероссийская научно-техническая конференция. Сб. докладов. Москва, МЭИ (ТУ), сс. 22 – 25.
2. (1986) Оборудование для дуговой сварки. Справ. пособие Смирнов В.В. (ред.). Ленинград, Энергоатомиздат.
3. Ланкин Ю.Н., Семикин В.Ф., Суший Л.Ф. (2010) Управление бездатчиковыми приводами постоянного тока сварочных установок. Автоматическая сварка, 3, 30–35.
4. (2019) Product list by « Kübler». URL: http: //www.kuebler.com
5. Гладков Э.А (2006) Управление процессами и оборудованием при сварке. Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва, Издательский центр «Академия».
6. Маниктала С. (2008) Импульсные источники питания от А до Z. Пер. с англ. Киев, МК–Пресс», Санкт-Петербург, «КОРОНА-ВЕК».
7. Готлиб И.М. (2002) Источники питания. Инверторы, конверторы, линейные и импульсные стабилизаторы. Москва, Постмаркет.
8. Махлин Н.М., Коротынский А.Е., Богдановский В.А. и др. (2011) Одно- и многопостовые системы для автоматической сварки неповоротных стыков трубопроводов атомных электростанций. Автоматическая сварка, 11, 34–44.
9. Махлін Н.М., Коротинський О.Є., Свириденко А.О. (2013) Апаратно-програмні комплекси для автоматичного зварювання неповоротних стиків трубопроводів атомних електростанцій. Наука та інновації, 9, 6, 31–45.
10. Букаров В.А. (2002) Технология дуговой автоматической сварки в защитных газах. Сварка в атомной промышленности и энергетике. Труды НИКИМТ. Москва, Издат. АТ 2002, Т.1, сс. 149–210.
11. Лебедев В.К., Черныш В.П. (редакторы) (1986) Автоматизация сварочных процессов. Киев, Вища школа.
12. Коротынский А.Е., Махлин Н.М., Буряк В.Ю., Кункин Д.Д. (2005) Универсальный датчик электрических параметров сварки. Автоматическая сварка, 3, 56–58.