Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №09 (09) DOI of Article
10.15407/as2019.09.01
2019 №09 (02)

Автоматичне зварювання 2019 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2019 г., с. 7-13

Мікроструктура сплавів титану BT20, отриманих методом пошарового електронно-променевого наплавлення з використанням вітчизняних порошкових матеріалів

В.М. Нестеренков1, В.А. Матвійчук1, М.О. Русинік1, Т.Б. Янко2, А.Е. Дмитренко3


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2ПАО «Інститут титану». 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 180. E-mail: titanlab3@ukr.net
3ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут». 61108, м. Харків, вул. Академічна, 1. E-mail: dmitrenko@kipt.kharkov.ua

Методом електронно-променевої 3D наплавлення отримані зразки виробів із вітчизняних несферичних порошків титанового сплаву ВТ-20. Мікроструктура наплавленого металу безпориста, дрібнодисперсна та рівномірна по всій поверхні шліфа. Являє собою голчату α´-фазу титану з малим вмістом β-фази. Мікротвердість зразка від HV 3960 МПа до HV 4150 МПа. Відзначено рівномірний розподіл легуючих елементів і знижений вміст алюмінію внаслідок його летючості при наплавленні. Виявлено наявність незначної пористості та підвищеної шорсткості на краях виробу. Намічено методи їх усунення. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 11.
Ключові слова: адитивні технології, титановий сплав, електронний промінь, наплавлення, структура, мікротвердість
Надійшла до редакції 12.06.2019

Список літератури

1. Нестеренков В.М., Матвейчук В.А., Русыник М.О., Овчинников А.В. (2017) Применение аддитивных электронно-лучевых технологий для изготовления деталей из порошков титанового сплава. Автоматическая сварка, 3, 5–10.
2. Янко Т.Б., Овчинников А.В. (2018) Титан в аддитивных технологиях. Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения, 217–222.
3. Нестеренков В.М., Матвейчук В.А., Русыник М.О. (2018) Получение промышленных изделий с применением электронно–лучевых технологий для 3D печати. Автоматическая сварка, 1, 34–39.
4. Нестеренков В.М., Хрипко К.С., Орса Ю.В., Матвейчук В.А. (2018) Электронно-лучевые технологии в авиастроении. Наука про матеріали: досягнення та перспективи. У 2-х т. Т. 2. Лобанов Л.М. та ін. (ред.). Київ, Академперіодика, сс. 192–221.
5. Matviichuk V.A, Nesterenkov V.M., Rusynik M.O. (2018) Application of additive electron-beam technologies for manufacture of metal products. Electrotechnica &Electronica E+E, 3-4, 69–73.
6. Mahale T.R. (2009) Electron beam melting of advanced materials and structures: Ph.D. dissertation, North Carolina State University, NC, US.
7. Gaytan S., Murr L., Medina F. et al. (2009) Advanced metal powder based manufacturing of complex components by electron beam melting. Materials Technology, 24(3), 180–190.
8. Zäh M.F., Lutzmann S. (2010) Modelling and simulation of electron beam melting. Production Engineering, 4(1), 15–23.
9. Muth T.R., Yamamoto Y., Frederick D.A. et al. (2018) Causal Factors of Weld Porosity in Gas Tungsten Arc Welding of Powder-Metallurgy-Produced Titanium Alloys. JOM, 65, 5, 643–651.
10. Price S., Cheng B., Lydon J. et al. (2015) On Process Temperature in Powder-Bed Electron Beam Additive Manufacturing: Process Parameter Effects. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 136, p. 061019.