Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (04) DOI of Article
10.37434/as2020.02.05
2020 №02 (06)

Автоматичне зварювання 2020 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2020, с.29-32

Корозійна стійкість композиційного матеріалу, наплавленого TIG способом з використанням гнучкого шнура TeroCote 7888Т

Б.В. Стефанів, Л.І. Ниркова, А.В. Ларіонов, С.О. Осадчук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Збільшення корозійної стійкості бурових доліт з захисними покриттями є актуальною проблемою в Україні. Для бурового інструменту основними показниками фізико-механічних властивостей зносостійких покриттів є абразивна зносостійкість, корозійна стійкість та твердість (мікротвердість). Це дозволяє ефективно протистояти зношуванню робочих органів лопатей та корпуса доліт в умовах знакозмінних та ударних навантажень, гідроабразивного зносу, корозії, ерозії, тощо. Досліджено, що рівномірне розподілення частинок карбідів вольфраму по всьому об’єму наплавленого шару зумовлює однакову твердість по глибині покриття і значно збільшує стійкість покриття до корозійного зношування. Показано, що мікротвердість матриці композиційного матеріалу TeroCote 7888Т на основі NiCrBSi перевершує мікротвердість сталі 30Х в 2,2 рази. За результатами корозійних випробувань встановлено, що захист сталі 30Х наплавленим шаром на основі композиційного матеріалу TeroCote 7888Т в умовах, що моделюють експлуатаційні, дозволяє знизити швидкість корозії робочих частин сталевого долота майже в 53 рази. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: наплавлення, карбіди вольфраму, мікроструктура, мікротвердість, зносостійкість, швидкість корозії, корозійна пляма

Надійшла до редакції 05.11.2019
 

Список літератури

1. Износостойкие материалы. Прутки для газовой и TIG-сварки [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docplayer.ru/32381351-Iznosostoykie-materialy-i-tvyordye-splavy-na-osnove-kobalta.html.
2. Самсонов Г.В., Витрянюк В.Н., Чаплыгин Ф.И. (1974) Карбиды вольфрама. Киев, Наукова думка.
3. Pierson H.O. (1996) Handbook of Refractory Carbides and Nitrides. New Jersey, Noyes Publications.
4. Стефанив Б.В. (2016) Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного изнашивания. Автоматическая сварка, 9, 29–32.
5. ГОСТ 2999-75. Методи вимірювання твердості за Віккерсом.
6. ГОСТ 9.908-85 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.
7. Износостойкие материалы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.svarka52.ru/upload/osnovnoi_katalog_po_paike_i_Terocote_BRAZING_1.pdf.
8. ГОСТ 9.907-83 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические. Методы удаления продуктов коррозии после коррозионных испытаний.
9. ГОСТ 9.311-87 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений.
10. ГОСТ 9.502-82 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний.

Реклама в цьому номері: