Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (06) DOI of Article
10.37434/as2020.02.07
2020 №02 (08)

Автоматичне зварювання 2020 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2020, с.38-43

Властивості з`єднань алюмінієвого сплаву марки В1341Т в умовах TIG зварювання

В.А. Коваль, Т.М. Лабур, М.Р. Яворська


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Наведено результати дослідження зварюваності тонколистового алюмінієвого сплаву марки В1341Т системи Al–Mg–Si–Cu–Fe за умов ручного аргонодугового зварювання неплавким електродом. Даний сплав характеризується високою схильністю до утворення гарячих тріщин при зварюванні. Показник гарячеламкості становить A = 65,8...85,5 %. Досліджено вплив хімічного складу присадного матеріалу на стійкість металу шва проти утворення гарячих тріщин. Встановлено, що при зварюванні серійними дротами марок ЗвАМг63, Зв1201, Зв1217 показник тріщиностійкості становить А = 30,3...53,9 %, а при використанні дроту марки ЗвАК5 цей показник зварних швів дорівнює А = 6,6...19,8 %. Ручне аргонодугове зварювання неплавким електродом сплаву В1341Т дозволяє отримувати щільні якісні з`єднання з даного матеріалу з коефіцієнтом міцності 0,80...0,87, який залежить також від хімічного складу присадного дроту. Середня величина межі міцності зварних з`єднань сплаву з використанням різних марок присадного дроту становить ?в = 199,9...209,0 МПа, а межа плинності ?0,2 = = 136,6...147,6 МПа, відносне видовження ? = 4,0...5,2 %, кут згину ? – 40...65°. Бібліогр. 7, табл. 4, рис. 5.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, ручне аргонодугове зварювання неплавким електродом, присадкові дроти, зварні з`єднання, структура, механічні властивості, гарячі тріщини

Надійшла до редакції 11.12.2019
 

Список літератури

1. Мильман Ю.В. (2008) Новые высокопрочные сплавы алюминия. Актуальные проблемы современного материаловедения. Т. 1. Киев, ИД «Академпериодика», сс. 597–612.
2. Ищенко А.Я. (2008) Сварка алюминиевых сплавов. Неорганическое материаловедение, Материалы и технологии. Т. 2. Кн. 2. Киев, Наукова думка, сс. 238–253.
3. Ющенко К.А., Дерломенко В.В. (2008) Сварка и свариваемость (соединяемость) материалов. Неорганическое материаловедение. Материалы и технологии. Т. 2. Кн. 2. Киев, Наукова думка, сс. 268–276.
4. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Киев, Наукова думка.
5. Рабкин Д.М. (1986) Металлургия сварки плавлением алюминия и его сплавов. Киев, Наукова думка.
6. Лашко Н.Ф., Лашко-Авакян С.В. (1960) Свариваемые легкие сплавы. Ленинград, Судпромгиз.
7. (2015 ) ДСТУ EN ISO 10042:2015 (EN ISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT) Зварювання. з`єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів.

Реклама в цьому номері: