Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №12 (05) DOI of Article
10.37434/as2020.12.06
2020 №12 (07)

Автоматичне зварювання 2020 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2020, с. 44-51

Корозійно-механічна тривкість зварних з’єднань алюмінієвого сплаву В1341, отриманих аргонодуговим зварюванням вільною та стиснутою дугою

Л.I. Ниркова, Т.М. Лабур, С.О. Осадчук, М.Р. Яворська


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі наведено результати досліджень корозійно-механічної тривкості зварних з’єднань сплаву В1341 товщиною 1,2 мм в залежності від технології виконання ручного зварювання вільною та стиснутою дугою. Коефіцієнт міцності зварних з’єднань становить 0,79 та 0,8. Потенціометричними дослідженнями встановлена електрохімічна гетерогенність між основним металом та зварним швом у з’єднаннях, отриманих вільною та стиснутою дугою, яка дорівнює, відповідно 100 та 86 мВ. Більш позитивний потенціал при цьому властивий для зони з меншою площиною – зварного шва, що є безпечно для експлуатації. Прискореними корозійними випробуваннями визначено, що форма стовпа дуги при ручному зварюванні не впливає на стійкість зварних з’єднань проти розшаровуючої корозії та корозійно-механічну тривкість в умовах сталої деформації. Рівень стійкості металу проти розшаровуючої корозії з’єднань, отриманих за обох видів технології, оцінили балом 2-3. У зразках з’єднань після зварювання вільною дугою час руйнування зменшився у середньому до 20 діб порівняно з основним металом (73 доби). Аналогічні результати також одержані для з’єднань, зварених стиснутою дугою. Водночас встановлено, що застосування для зварювання стиснутої дуги викликає зниження стійкості з’єднань проти міжкристалітної корозії. Максимальна глибина руйнування границь зерен для з’єднань, отриманих вільною дугою, становить 0,350 та 0,460 мм – стиснутою дугою. Бібліогр. 15, табл. 3, рис. 11.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, зварювання вільною і стиснутою дугою, зварне з’єднання, механічні властивості, структура, міжкристалітна корозія, розшаровуюча корозія, корозія при постійній деформації, потенціометрія, прискорені корозійні випробування.


Надійшла до редакції 12.11.2020

Список літератури

1. Фейгенбаум Ю.М., Дубинский С.В., 2013. Влияние случайных эксплуатационных повреждений на прочность и ресурс конструкций воздушных судов. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации, 187, 83–91.
2. Кривов Г.А., Рябов В.Р., Ищенко А.Я. и др. (1998) Сварка в самолетостроении. Москва, МИИВЦ.
3. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Київ, Наукова думка.
4. Овчинников В.В., Грушко О.Е. (2005) Высокотехнологичный свариваемый алюминиевый сплав В1341 системы Al–Mg–Si. Машиностроение и инженерное образование, 3, с. 2–11.
5. J. Zheng, B., Wang, Q. (1993) lv he jin deng li zi hu li han chuan kong rong chi wen ding jian li tiao jian. Transactions of the China Welding Institution, 3, 164–171.
6. Martinez, L.F., Marques, R.E, Mcclure, J.C., Nunes, A.C. (1992) Front side keyhole detection in aluminum alloys. Welding J., 71, 5, 49–52.
7. Norlin, A. (2000) A century of aluminium – a product of the future. Svetsaren, 2, 2, 31–33.
8. Albert, D. (1993) Aluminium alloys in arc welded constructions. Welding World Magazine, 32, 3, 97–114.
9. ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. Москва, Издательство стандартов.
10. Коваль В. А., Лабур Т. М., Яворська Т. Р. (2020) Властивості з’єднань алюмінієвого сплаву марки В1341Т в умовах TIG зварювання. Автоматичне зварювання, 2, 38–43.
11. ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение. Москва, Издательство стандартов.
12. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. Москва, Издательство стандартов.
13. ГОСТ 9.021-74 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию. Москва, Издательство стандартов.
14. ГОСТ 9.904-83 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию. Москва, Издательство стандартов.
15. ГОСТ 9.019-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание. Москва, Издательство стандартов.

Реклама в цьому номері: