Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №12 (06) DOI of Article
10.37434/as2020.12.07
2020 №12 (01)

Автоматичне зварювання 2020 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2020, с. 52-57

Модернізація оптичного мікроскопа та його використання для одержання цифрових зображень мікроструктури наплавленого металу

А.А. Бабінець, І.O. Рябцев, І.П. Лентюгов


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У статті проведений аналіз способів модернізації оптичних мікроскопів для одержання цифрових зображень і спрощення їх наступного аналізу при проведенні базових металографічних досліджень зразків наплавленого металу. Розглянуто два основні способи модернізації – за допомогою фотоапарата, оснащеного спеціальними адаптерами, який закріплюється на тубусі окуляра мікроскопа, та за допомогою відеоокуляра, який встановлюється замість штатного окуляра мікроскопа. Відзначені основні переваги й недоліки кожного способу. Використовуючи металографічний мікроскоп МІМ-7, фотоапарат Canon 650D, відеоокуляр SIGETA MCMOS 3100, а також зразки мікрошліфів з наплавленим шаром полутеплостійкої сталі системи легування C–Cr–Mo–W–V, проведені порівняльні металографічні дослідження. Показано, що застосування спеціального відеоокуляра SIGETA MCMOS 3100 дозволяє одержувати більш якісні цифрові зображення мікроструктур металу. В якості ілюстрації основних переваг роботи, які надає використання модернізованого у такий спосіб устаткування, наведено результати металографічного дослідження металу, наплавленого електродуговим способом порошковим дротом ПП-Нп-120В3ХМФ. Експериментально встановлено, що програмне забезпечення Toupview, яке поставляється в комплекті до відеоокуляра SIGETA MCMOS 3100, який використовувався в даних дослідженнях, дозволяє легко проводити обробку отриманих цифрових зображень, що значно розширює можливості базового металографічного аналізу. Бібліогр. 10, рис. 7.
Ключові слова: металографія, оптичний мікроскоп, відеоокуляр, дугове наплавлення, порошковий дріт, наплавлений метал, полутеплостійка сталь


Надійшла до редакції 17.11.2020

Список літератури

1. Литовченко С.В., Малыхина Т.В., Шпагина Л.О. (2011) Автоматизация анализа металлографических структур. Вісник Харківського національного університету, 960, 215–223.
2. Пантелеев В.Г., Егорова О.В., Клыкова Е.И. (2005) Компьютерная микроскопия. Москва, Техносфера.
3. Транковский С.Д. (2014) Как работает микроскоп. Наука и жизнь, 2, 101–104.
4. Hawkins A., Avon D. (1980) Photography: The guide to technique. London, Book Club Associates.
5. Гужов В.И., Ильтимиров Д.В., Хайдуков Д.С. и др. (2016) Модификация оптических микроскопов. Автоматика и программная инженерия, 2, 71–76.
6. Лутай А.М., Клімчук О.С., Клюфінський В.Б. (2016) Автоматизація аналізу металографічних мікроструктур. Матеріали ІІІ міжн. науково-практ. конф. «Автоматизація і компʼютерно-інтегровані технології». Київ, НТУУ «КПІ», сс. 121–123.
7. Глухова К.Л., Долгодворов А.В. (2014) Исследование микроструктуры композиционного конструкционного материала на этапе получения углепластика. Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника, 2, 222–235.
8. Терновых А.М., Тронза Е.И., Юдин Г.А., Дальская Г.Ю. (2013) ELEMENTIZER – программный модуль микроструктурного анализа. Вестник МПГУПиИ. Серия: приборостроение и информационные технологии, 44, 106–114.
9. Зубко Ю.Ю., Фролов Я.В., Бобух А.С. (2017) Влияние МНРКУП на микроструктуру АД0. Обработка материалов давлением, 2, 93–100.
10. Lentyugov, I.P., Ryabtsev, I.A. (2015) Structure and properties of metal deposited by flux-cored wire with charge of used metal-abrasive wastes. The Paton Welding J., 5/6, 87–89. DOI: https://doi.org/10.15407/tpwj2015.06.19

Реклама в цьому номері: