Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (08) DOI of Article
10.37434/as2021.02.09
2021 №02 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 52-59

Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. частина 1. вплив типу зварного з’єднання на акустичну емісію

С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, О.І. Бойчук, М.А. Овсієнко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Більшість існуючих конструкцій містить зварні з’єднання. Представляють значний інтерес відмінності акустичної емісії для різних типів зварних з’єднань та зміна властивостей матеріалів діючих конструкцій, що мають зварні елементи, після тривалої експлуатації з урахуванням часу і ймовірного порушення експлуатаційних умов. Дані випробувань зразків з таких матеріалів показують високу чутливість методу акустичної емісії до типу зварного з’єднання і до змін службових характеристик зварних швів. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 14.
Ключові слова: зварні шви, службові властивості, акустична емісія (АЕ), АЕ активність, пошкодження, руйнування матеріалів, навантаження, прогноз


Надійшла до редакції 22.12.2020

Список літератури

1. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
2. Недосека А.Я., Недосека С.А., Маркашова Л.И. и др. (2018) Исследование методом акустической эмиссии кинетики накопления повреждений при разрушении материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 3–10.
3. Недосека С.А. (2007) Прогноз разрушения по данным акустической эмиссии. Там же, 2, 3–9.
4. Скальський В.Р. (2003) Оцінка накопичення об’ємної пошкодженості твердих тіл за сигналами акустичної емісії. Там же, 4, 29–36.
5. Stone, D.E., Dingwall, P.F. (1977). Acoustic Emission parameters and their interpretation. NDT international, 10, 51–56.
6. Tetelman, A.S., Chow, R. (1971) Acoustic emission testing and micro cracking processes. A symposium presented at the December Committee Week American Society for Testing and Materials. Bal Harbour. 7-8 December, 1971, pp. 30–40.
7. Волков В.А. (1980) Основные результаты всесоюзного базового эксперимента по механике разрушения на низкопрочной стали. Проблемы разрушения металлов. Москва, МДНТН, сс. 3–22.
8. Лебедев А.А., Чаусов Н.Г. (1988) Экспресс-метод оценки трещиностойкости пластичных материалов. Киев, АН УССР, препринт.
9. Патон Б.Е., Лобанов Л.М. Недосека А.Я. и др. (2012) Акустическая эмиссия и ресурс конструкций: Теория, методы, технологии, средства, применение. Киев, Изд-во «Индпром».

Реклама в цьому номері: