Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (06) DOI of Article
10.37434/as2021.04.07
2021 №04 (01)

Автоматичне зварювання 2021 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2021, с. 49-52

Переносний модуль для термічної обробки зварних стиків залізничних рейок

Є.О. Пантелеймонов


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуті особливості конструкції переносного модуля для термічної обробки зварних стиків залізничних рейок, виконаних способом контактного стикового зварювання. Процес термічної обробки включає індукційний нагрів зварних стиків струмами частотою 2,4 кГц та подальше загартуванням поверхні катання голівки стислим повітрям. Конструкція переносного модуля включає індуктори, що з’єднані безпосередньо з узгоджувальними трансформаторами. Індуктуючі дроти індукторів повторюють форму вигину поверхні рейки зі збільшеними повітряними проміжками над шийкою та пір’ям і містять магнітопроводи, що розташовані над поверхнею катання, бічними поверхнями голівки, шийкою та підошвою рейки. Показано, що в зварних стиках рейок типу Р65 із сталі К76Ф після термічної обробки на переносному модулі в зоні гартівного охолодження голівки утворюється рівномірна мілкозерниста структура з твердістю, що досягає рівня твердості основного металу. Також підвищується твердість металу в глибинних шарах голівки рейок відносно твердості основного металу на відповідній глибині. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: рейки, зварні стики, термічна обробка, переносний модуль, твердість металу


Надійшла до редакції 03.02.2021

Список літератури

1. Головин Г.Ф., Зимин Н.В. (1979) Технология термической обработки металлов с применением индукционного нагрева. Ленинград, Машиностроение
2. Нестеров Д.К., Сапожков В.Е., Левченко Н.Ф. и др. (1990) Термическая обработка рельсовой стали с использованием индукционного нагрева. Металловедение и термическая обработка металлов, 8, 30-34.
3. Gong L., Zhu L., Zhou H. X. (2017) Effect on hardness and microstructures of rail joint with ultra-narrow gap arc welding by post weld heat treatment. Engineering Materials, 737, 90-94.
4. Ding Wei, Song Hongtu, Li Li, et al (2012) Heat treatment device of welding joint of steel rail. China Pat. CN 201120285569.
5. Фещуков А.Н., Земан С.К., Муркин М.К. Установка термической обработки сварных стыков рельсов в путевых условиях. РФ, Пат. 57752, МПК Е01В31/18.
6. Пантелеймонов Є. О. Комплекс для термічної обробки зварених стиків залізничних рейок в шляхових умовах. Україна, Пат. на кор. модель 114593, МПК Е01В31/18. 10.03.2017.
7. Пантелеймонов Є. О. Переносний модуль для термічної обробки зварних стиків залізничних рейок. Україна, Пат. на кор. модель 143908, МПК Е01В 31/18 (2006.01), С21D 1/10 (2006.01)
8. Пантелеймонов Є.О. Індукційний пристрій для термічної обробки зварених стиків залізничних рейок. Україна, Пат. на кор. модель 109123, МПК С21D 1/10 (2006.01)
9. Пантелеймонов Е.А., Губатюк Р.С. (2016) Индукционное устройство для термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов. Автоматическая сварка, 10, 41–44.
10. Кучук-Яценко С.І., Антіпін Є.В., Дідковський О.В. та ін. (2020) Оцінка якості зварних з’єднань високоміцних залізничних рейок сучасного виробництва з урахуванням вимог українського та європейського стандартів. Автоматичне зварювання, 7, 3 – 11. DOI: https://doi.org/10.37434/as2020.07.01

Реклама в цьому номері: