Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (05) DOI of Article
10.37434/as2021.04.06
2021 №04 (07)

Автоматичне зварювання 2021 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2021, с. 36-48

Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 2. Практичне застосування

С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, О.І. Бойчук, М.А. Овсієнко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Більшість існуючих конструкцій містить зварні з’єднання. Розглядаються питання контролю службових характеристик зварних з’єднань з використанням методу акустичної емісії. Увага приділена зміні властивостей матеріалів діючих конструкцій, що мають зварні елементи, після тривалої експлуатації з урахуванням часу та ймовірного порушення експлуатаційних умов. Розглянуті приклади оцінки зміни характеристик матеріалів зварних конструкцій за даними акустичної емісії, визначення їх пошкодженості та залишкового ресурсу. Бібліогр. 17, табл. 5, рис. 24.
Ключові слова: зварні шви, службові властивості, акустична емісія (АЕ), АЕ активність, АЕ сканування, пошкодження, руйнування


Надійшла до редакції 22.03.2021

Список літератури

1. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А. та ін. (2021) Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 1. Вплив типу зварного з’єднання на акустичну емісію. Автоматичне зварювання, 2, 52–59. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.02.09.
2. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: уч. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
3. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 16–22.
4. Huang, W., Yang, S., Lin, D., Kovacevic, R. (2009) Realtime monitoring of the weld penetration state in laser welding of high-strength steels by airborne acoustic signal. ASME. Turbo expo: power for land, sea, and air: cycle innovations; industrial and cogeneration; manufacturing materials and metallurgy. Marine, 4, 799–805.
5. ASTM E749/E749M-17 (2017) Standard practice for acoustic emission monitoring during continuous welding. ASTM International, West Conshohocken.
6. Zhang, L., Basantes-Defaz, A.C., Ozevin, D. et al. (2019) Real-time monitoring of welding process using aircoupled ultrasonics and acoustic emission. Int J. Adv Manuf Technol, 101, 1623–1634. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-018-3042-2.
7. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2003) О применении акустической эмиссии для контроля промышленных конструкций. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 3–6.
8. Щербинский В.Г., Феоктистов В.А., Полевик В.А. и др. (1987). Методы дефектоскопии сварных соединений. Москва, Машиностроение.
9. Недосєка С.А. (2010) Діагностика і прогнозування ресурсу зварних конструкцій методом акустичної емісії. Автореф. дис. … д-ра техн. наук. Київ.
10. Недосєка C.А., Недосєка А.Я., Бойчук О.І. та ін. (2020) Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалу. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 3–12. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2020.02.01.
11. Недосека С.А., Недосека А.Я. (2010) Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой. Там само, 1, 9–16.
12. Карлов С.А., Сульженко В.А., Яковлев А.В. (2019) Акустико-эмиссионный контроль качества сварных швов морской техники. Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск.
13. Иванов А.Б., Иевлев В.А., Неуступов А.С. и др. (2019) Внедрение нового способа контроля качества монтажных сварных соединений трубопроводов. Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2.
14. Droubi, Mohamad & Faisal, Nadimul & Orr, Fraser & Steel, John & El-Shaib, Mohamed. (2017) Acoustic emission method for defect detection and identification in carbon steel welded joints. J. of Constructional Steel Research, 134. 10.1016/j.jcsr.2017.03.012.
15. Aboali, Abdalla et al. (2014) Screening for Welding Defects Using Acoustic Emission Technique. Advanced Materials Research, vol. 1025–1026, Trans Tech Publications, Ltd., Sept. 2014, pp. 7–12. Crossref. doi:10.4028/www.scientific. net/amr.1025-1026.7.
16. Савченко С.В., Тимчик Г.С. (2017) Метод контролю зварних з’єднань балістичних сталей за допомогою акустичної емісії. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. Том 20.
17. Скальський В. Р. (2003) Оцінка накопичення об’ємної пошкодженості твердих тіл за сигналами акустичної емісії. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 29–36.

Реклама в цьому номері: