Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.04.05
2021 №04 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2021, с. 29-35

Формування швів при зварюванні стиків з алюмінієвого сплаву АМг5М плавким електродом в монтажних умовах без застосування підкладного формуючого елемента та з ним

Т.М. Лабур, М.Р. Яворська, В.А. Коваль


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Представлено результати дослідження особливостей формування швів при імпульсно-дуговому зварюванні у різних просторових положеннях сплаву АМг5М товщиною 4 мм плавким електродом на швидкості 23 м\год. з використанням підкладного формуючого елемента (ПФЕ) та без нього. Показано, що незалежно від кута нахилу стиків відносно горизонтальної площини утворюються якісні шви. Наявність ПФЕ збільшує в середньому на 4…12 % геометричні розміри швів, зварених плавким електродом в залежності від просторового положення стиків. Отримані дані наглядно демонструють можливість отримання належної якості швів і високого рівня механічних властивостей при зварюванні плавким електродом алюмінієво-магнієвих сплавів у різних просторових положеннях стиків без використання ПФЕ. Бібліогр. 6, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: алюмінієвий сплав, аргонодугове зварювання, плавкий електрод, присадний дріт, просторові положення стиків, підкладний формуючий елемент, зварні з’єднання, шви, кристалізація, структура, механічні властивості


Надійшла до редакції 10.03.2021

Список літератури

1. Андреев С.Б., Головаченко В.С., Гобач В.Д., Руссо В.А. (2006) Основы сварки судовых конструкций. Санкт-Петербург, Судостроение.
2. Колпаков И.Н., Осокин Е.П., Павлова В.И., Ушков С.С. (2006) Конструкционные алюминиевые материалы в судостроении. (ДРГУП ЦНИИ КМ «Прометей»). ТЛС, 1-2, 73–80.
3. Ищенко А.Я., Лабур Т.М., Бернадский В.Н., Маковецкая О.К. (2006) Алюминий и его сплавы в современных сварных конструкциях. Киев, Экотехнология.
4. Лабур Т.М., Жерносеков А.М., Яворская М.Р., Пашуля М.П. (2013) Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом алюминиевых сплавов с регулируемой формой импульсов. Сварочное производство, 11, 3–7.
5. ДСТУ ENISO 10042:2015( ENISO 10042:2005, ТDТ:ISO10042:2005, IDТ) Зварювання. З’єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів.
6. Лабур Т.М., Гаврилюк Ю.М., Пашуля М.П., Яворская М.Р. (2014) Влияние технологии сварки на структуру и физико-механические свойства соединений алюминиевого сплава АМг5М. «Механика разрушения материалов и прочность конструкций»: сб. науч. тр. 5-й Международ. конф. (24–27.06.2014, Львов). ФМИ НАН Украины, сс. 457–461.

Реклама в цьому номері: