Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №04 (03) DOI of Article
10.37434/as2021.04.04
2021 №04 (05)

Автоматичне зварювання 2021 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2021, с. 23-28

Дослідження впливу термічної обробки на міцність біметалевого Al–Ti стільникового заповнювача

Ю.В. Фальченко, Л.В. Петрушинець, В.Є. Федорчук, Є.В. Половецький


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Розглянуто вплив термічної обробки на міцність біметалевих алюміній-титанових стільникових конструкцій. Біметал алюміній–титан отримували дифузійним зварюванням в вакуумі з малолегованих сплавів алюмінію АД1 та титану ВТ1-0. Досліджено можливість точкового зварювання біметалевих стрічок шириною 12 мм для отримання стільникового заповнювача в різних поєднаннях шарів титану та алюмінію. Показано, що оптимальним є зварювання стрічок в комбінації Al/Ti + Al/Ti. При цьому середня міцність стільників на стиснення становить 41,1 МПа. Відпал біметалевих стільників проводили при температурах 600 та 700 °С. Час відпалу при 600 °С становив 60…1200 хв, при 700 °С – 10…30 хв. Встановлено, що відпал протягом 60 хв при 600 °С призводить до утворення в стику між шарами алюмінію та титану окремих осередків інтерметалідного прошарку товщиною до 1 мкм, що обумовлює підвищення міцності на стиснення стільникових зразків на 11,7 % у порівнянні з вихідним станом. Подальше зростання часу відпалу призводить до росту інтерметалідного прошарку в стику та зниження міцності на стиснення стільникових зразків. Показано, що стільникові зразки після відпалу протягом 60…600 хв при 600 °С при стисненні з максимальним рівнем деформації 50 % деформуються без руйнування місця зварювання та стінок біметалевого матеріалу. Збільшення часу відпалу призводить до окрихчення як місць зварювання, так і матеріалу в цілому. Бібліогр. 10, табл. 3, рис. 7.
Ключові слова: алюміній, титан, фольга, біметалеві з’єднання, дифузійне зварювання, відпал, інтерметалідний прошарок, міцність на стиснення


Надійшла до редакції 22.03.2021

Список літератури

1. Bitzer, T. (1997) Honeycomb Technology. Materisls, Design, Manufacturing, Applications And Testing. Springer-Science+ Business Media Dordrecht.
2. Панин В.Ф., Гладков Ю.А. (1991) Конструкции с заполнителем. Справочник. Москва, Машиностроение.
3. Башурин А.В., Мастихин Е.Ю., Колмыков В.И. (2010) Диффузионная сварка пустотелых биметаллических панелей. Заготовительное производство в машиностроении, 1, 13–15.
4. Falchenko, Ju.V., Petrushynets, L.V., Polovetskii, E.V. (2020) Peculiarities of producing Al–Ti bimetal sheet joints by the method of vacuum diffusion welding. The Paton Welding J., 8, 25–28. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2020.08.04.
5. Wadsworth, J., Lesuer, D.R. (2000) Ancient and modern laminated composites – from the Great Pyramid of Gizeh to Y2K. Materials Characterization, 4–5, 289–313. DOI: https://doi.org/10.1016/S1044-5803(00)00077-2.
6. Карпачев Д.Г., Доронькин Е.Д., Цукерман С.А. и др. (2001) Цветные металлы и сплавы. Справочник. Нижний Новгород, Вента-2.
7. Васильев К.В., Вилль В.И., Волченко В.Н. и др. (1978) Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х т. Т.1. Москва, Машиностроение.
8. Seemann, R. (2020) A Virtual Testing Approach for Honeycomb Sandwich Panel Joints in Aircraft Interior, Springer Vieweg.
9. Falchenko, Ju.V., Petrushynets, L.V., Polovetskyi, Ye.V. (2020) Peculiarities of producing Al–Ti bimetal sheet joints by the method of vacuum diffusion welding. The Paton Welding J., 8, 25–28. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2020.08.04.
10. Falchenko, Ju.V., Petrushynets, L.V., Polovetskii, E.V. (2020) Peculiarities of producing layered metal composite materials on aluminium base. The Paton Welding J., 4, 9–18. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2020.04.02.

Реклама в цьому номері: