Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №12 (03) DOI of Article
10.37434/as2021.12.04
2021 №12 (05)

Автоматичне зварювання 2021 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2021, с. 33-37

Стійкість процесу електрошлакового зварювання з біфілярною схемою живлення без вирівнювального дроту

Ю.М. Ланкін, В.Г. Соловйов, В.Г. Тюкалов, І.Ю. Романова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Електрошлакове зварювання (ЕШЗ) дротяними електродами з біфілярною схемою підключення живлення без зрівняльного дроту в даний час не застосовується. Є підстави вважати, що біфілярне ЕШЗ без зрівняльного дроту має переваги перед біфілярним електрошлаковим переплавом (ЕШП) без зрівняльного дроту. Тому потрібні додаткові дослідження процесу біфілярної ЕШЗ без зрівняльного дроту. Проведено дослідження та визначено діапазон параметрів стійкого процесу ЕШЗ з біфілярною схемою живлення без зрівняльного дроту за допомогою математичного експерименту. Причинами розбалансу процесу можуть бути тимчасове порушення швидкості подачі одного з електродів, місцева зміна перерізу електрода, асиметричне розташування електродів в шлаковій ванні та ін. Введено поняття «стійкість до зовнішніх факторів». В якості міри стійкості запропоновано використати максимальне значення параметра REI, вище за яке процес переходить в нестійкий режим. Отримано номограму REI в залежності від напруги зварювання і швидкості подачи електродів, яка дозволяє вибрати режим біфілярного ЕШЗ з найбільшою стійкістю до дій зовнішніх збурюючих факторів. На математичній моделі показано, що процес біфілярної ЕШЗ без зрівняльного дроту може протікати стійко в певній зоні значень параметрів технологічного режиму. Бібліогр. 4, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: електрошлакове зварювання, біфілярна схема, шлакова ванна, металева ванна, електропровідність


Надійшла до редакції 13.10.2021

Список літератури

1. (1976) Электрошлаковые печи. Патон Б.Е., Медовар Б.И. (ред.). Киев, Наукова думка.
2. Ланкін Ю.М., Соловйов В.Г., Тюкалов В.Г., Романова І.Ю. (2021) Порівняння процессів електрошлакового зварювання при підключенні електричного живлення за двохелектродною канонічною та біфілярною схемою. Автоматичне зварювання, 11, 28–34. DOI: https://doi. org/10.37434/as2021.11.05
3. Ланкин Ю.Н., Москаленко А.А., Тюкалов В.Г. и др. (2008) Применение электрошлаковой сварки в строительстве и при ремонте металлургических агрегатов. Сварщик, 1, 6–9.
4. (1989) Марочник сталей и сплавов. Сорокин В.Г. (ред.). Москва, Машиностроение.

Реклама в цьому номері: