Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (05) DOI of Article
10.37434/as2023.04.06
2023 №04 (07)

Автоматичне зварювання 2023 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2023, с. 35-40

Застосування електронно-променевого зварювання для виготовлення пакетів лопаток теплофікаційних парових турбін

Ю.В. Орса, В.М. Нестеренков, В.І. Загорніков, М.О. Русиник

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Запропоновано промислову технологію виготовлення пакетів лопаток парових турбін із жароміцної високолегованої сталі мартенситного класу марки 18Х11МНФБ-Ш. У дослідне виробництво було впроваджено технологічний процес, що дозволив вирішити проблему зварювання пакетів лопаток завтовшки 120 мм. Розроблено технологічне оснащення, необхідне для позиціонування деталей пакета в процесі збирання та зварювання. Представлено результати експериментальних досліджень зварюваності електронним променем жароміцної сталі мартенситного класу. Встановлено, що попередній підігрів до 200…250 °С розфокусованим електронним променем у вакуумній камері пакетів лопаток дозволяє отримати вищі пластичні властивості зварних з’єднань. Вказано необхідні параметри режимів термообробки після зварювання для зняття внутрішніх напруг та забезпечення необхідних механічних властивостей виробу. Бібліогр. 9, табл. 1, рис. 9.
Ключові слова: пакет лопаток, жароміцна сталь, електронно-променеве зварювання, термообробка


Надійшла до редакції 20.04.2023

Список літератури

1. Хейфец М.Л., Бородавко В.И., Пынькин А.М. и др. (2018) Технологический процесс электронно-лучевой сварки пакета лопаток паровых турбин. Наукоемкие технологии в машиностроении, 3, 9–13.
2. Шоршоров М.Х. (1965) Металловедение сварки сталей и сплавов титана. Москва, Наука.
3. Бородавко, В.И., Вабищевич, П.А., Грецкий Н.Л. и др. (2017) Применение электронно-лучевой сварки при изготовлении пакета лопаток парових турбин. Инженер-механик, 2(75), 27–30.
4. Nesterenkov, V.M, Nazarenko, O.K., Akopyants, K.S. (1998) Closing of circumferential welds of thick steels. 6-th Іnternational conference on welding and melting by electron and laser beams, Cisffel 6, France, Toulon, 15–19 June 1998, 623–630.
5. Нестеренков В.М., Кравчук Л.А. (1981) Выбор параметров вращения пучка по окружности и их влияние на геометрию шва при электронно-лучевой сварке. Автоматическая сварка, 10, 25–28.
6. Нестеренков В.М. (2003) Применение сканирующего сварочного электронного луча для устранения корневых дефектов на сталях большой толщины. Там же, 9, 7–12.
7. Голиков І.В., Масленков С.Б. (1977) Дендритная ликвация в сталях и сплавах. Москва, Металлургия.
8. Шилов Г.А. (1984) Электронно-лучевая сварка пакетов крупногабаритных лопаток из высокохромистых мартенситных сталей: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Киев.
9. Шилов Г.А., Сидорский Н.А. (1978) Влияние параметров сварки и фокусировки электронного пучка на формирование вертикальных швов при сварке без подкладок. Автоматическая сварка, 11, 37–40.

Реклама в цьому номері: