Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (04) DOI of Article
10.37434/as2023.04.05
2023 №04 (06)

Автоматичне зварювання 2023 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2023, с. 28-34

Технологія міг зварювання хромистої сталі мартенситного класу СА-6NM

А.Р. Гаврик1, А.К. Царюк1, І.Г. Осипенко1, О.В. Линник2, О.В. Вавілов2, О.Г. Кантор2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2АТ «Українські енергетичні машини». 61037, м. Харьків, просп. Московський, 199. E-mail: office@ukrenergymashines.com

Досліджено зварюваність мартенситної сталі СА-6NM та розроблено принципову технологію її механізованого зварювання в суміші захисних газів за вимогами до виготовлення відповідальних деталей та вузлів гідротурбінного обладнання, а також заварювання дефектів литва. Відповідно рівню міцності сталі вибрано та всебічно досліджено зварювальний дріт суцільного перерізу діаметром 1,2 мм Thermanit 13/04 Si за EN 12072/G 134 (Німеччина) та один з варіантів захисної суміші Микс 1 (82 % Ar + 18 % CO2). Установлено, що для попередження утворення холодних тріщин в зварних з’єднаннях, зварювання цієї сталі необхідно виконувати з попереднім та супутнім підігрівом до 150…200 °С і обов’язковим післязварювальним відпуском при температурі 600 °С. Розроблена технологія дозволяє суттєво підвищити механічні властивості зварних з’єднань металу шва (на 30…35 % вище вимог до рівня показників основного металу хромистої сталі CA-6NM). Проведено атестацію технології, розроблені рекомендації щодо виробничого застосування на АТ «Українські енергетичні машини». Бібліогр. 17, табл. 5, рис. 8.
Ключові слова: механізоване зварювання, сталь мартенситного класу, суміш захисних газів, дифузійний водень, холодні тріщини, механічні властивості, структура


Надійшла до редакції 11.04.2023

Список літератури

1. Инструкция ГТИ-407-2018 (2018) Турбины гидравлические. Технические требования по качеству изготовления сварно-литых рабочих колес радиально-осевых гидротурбин. Харьков, ОАО «Турбоатом».
2. Воличенко Н.П., Цебренко Э.К. (2009) Сварка в турбостроении Украины. Сварщик, 2, 66.
3. Патон Б.Е. (2013) Исследования и разработки ИЭС им. Е.О. Патона для современной энергетики. Автоматическая сварка, 4, 12–20.
4. Царюк А.К., Левченко Є.В., Гришин М.М. та ін. (2020) Зварювання в енергетичній промисловості України. Автоматичне зварювання, 3, 29–34.
5. Римский С.Т. (2006) Руководство по технологии механизированной сварки в защитных газах. Киев, Экотехнология.
6. Кононенко В.Я. (2007) Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом. Киев, Тов. «Нико-Принт».
7. Козлов Р.А. (1986) Сварка теплоустойчивых сталей. Ленинград, Машиностроение.
8. Потапов Н.М. (1976) Основы выбора флюсов при сварке сталей. Москва, Машиностроение.
9. Sawhill, J.M., Dix, A.W., Savage, W.F. (1974) Modified Implant Test for Studying Delayed Cracking. Welding Journal, 12, 554–560.
10. Касаткин Б.С., Мусияченко В.Ф. (1970) Низколегированные стали высокой прочности для сварных конструкций. Киев, Техника.
11. Анохов А.Е., Земскова М.С. и др. (1974) Проверка эксплуатационной надежности стыков трубопроводов, выполненных полуавтоматической сваркой в СО2. Автоматическая сварка, 8, 43–46.
12. Царюк А.К., Иваненко В.Д., Козловец О.Н. (1995) Влияние чистоты сварочных материалов на свойства метала швов соединений теплоустойчивой стали 15Х1М1Ф. Там же, 5, 45–46.
13. Bilmes, P.D., Llorente, C., Perez. Ipina J. (2000) Toughness and microstructure of 13Cr4NiMo high-strength steel welds. Journal of Materials Engineering and Performance, 9(6), 609–615.
14. Casas, W.J.P., Henke, S.L., Novicki, N. (2009) Fracture toughness of CA6NM alloy, quenched and tempered, and of its welded joint without PWHT. Welding International, 23(3), 166–172.
15. Рымкевич А.И. (1980) Сварка низкоуглеродистой 13 % хромистой стали для получения однородных и разнородных соединений. Сварочное производство, 9, 1–12.
16. Рымкевич А.И. (1986) Выбор электродов для сварки высокопрочных коррозионностойких сталей. Автоматическая сварка, 6, 57–60.
17. Bilmes, P.D. et al. (2009) Microstructure, heat treatment and pitting corrosion of 13CrNiMo plate and weld metals. Corrosion Science, 51(4), 876–81.

Реклама в цьому номері: