Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (03) DOI of Article
10.37434/as2023.04.04
2023 №04 (05)

Автоматичне зварювання 2023 #04
Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2023, с. 21-27

Аналіз причин руйнування монтажних зварних стиків магістральних трубопроводів після довготривалої експлуатації

Л.I. Ниркова, Л.В. Гончаренко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

У цій роботі на прикладах руйнування чотирьох трубопроводів авторами розглянуті та проаналізовані причини руйнування кільцевих стикових зварних з’єднань магістральних газонафтопроводів з тривалим терміном експлуатації діаметром 530….1420 мм з низьколегованих феритно-перлітних сталей марок 17Г1С, 17ГС та 15ГСТЮ, побудованих ще наприкінці ХХ століття. Технічними експертами стверджується, що аварії, як правило, пов’язані з руйнуванням кільцевих стикових зварних з’єднань, виконаних на монтажі. В літературних джерелах досить обмежена достовірна інформація про причини утворення дефектів, що призводять до руйнувань монтажних зварних з’єднань. Авторами показано, що навіть при забезпеченні задовільних механічних властивостей сталей та відсутності відхилень хімічного складу зварних з’єднань, розгерметизація трубопроводів відбулася через послаблення шва внаслідок утворення дефектів під час експлуатації або під час будівельно-монтажних робіт, а саме пори, несплавлення, непровари, зміщення кромок, застосування закладних елементів тощо, які не були виявлені методами неруйнівного контролю. Отримані результати дали змогу скоригувати ряд технологічних рекомендацій щодо вимог та правил виконання складальних та зварювальних робіт під час будівництва та ремонтів магістральних трубопроводів в Україні за останні 20 років. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 7.
Ключові слова: магістральні газонафтопроводи, кільцеві шви стикові, зварні з’єднання, руйнування, технологічні дефекти, збиральні та зварювальні роботи, порушення


Надійшла до редакції 06.04.2023

Список літератури

1. Young, A., Andrews, R.M. (2020) Preventing Girth Weld Failure in Pipelines: Measurement of Loads and Application of Assessment Methods, 2020 13th International Pipeline Conference. Virtual, Online, 28–30 вересня. DOI: https:// doi.org/10.1115/ipc2020-9551.
2. Cao, J., Ma, W., Pang, G. et al. (2021) Failure analysis on girth weld cracking of underground tee pipe. Int. J. of Pressure Vessels and Piping. 191, 104371. DOI 10.1016/j. ijpvp.2021.104371.
3. Xu, Y., Wu, M., Nie, et al. (2022) Performance inspection and defect cause analysis of girth weld of high steel grade pipeline. J. of Physics: Conference Series, 2262(1), 012006. DOI: 10.1088/1742-6596/2262/1/012006.
4. Chen, M.J., Dong, G., Jakobsen, R.A. et al. (2000) Assessment of pipeline girth weld defects. У: The Tenth International Offshore and Polar Engineering Conference. OnePetro.
5. Lihua, Q., Hui, F., Hui, Z. et al. (2018) Effect of welding defects on mechanical properties and fatigue life of girth welds of X80 steel pipe. Pipeline Technology Conference.
6. Ma, W.F., Ren, J.J., Zhou, H.P. et al. (2019) Effect of type B steel sleeve rehabilitate girth weld defect on the microstructure and property of X80 pipeline. Materials Science Forum, 944, 854-861. DOI: 10.4028/www.scientific. net/MSF.944.854.
7. ГОСТ 5058-65. Сталь низколегированная конструкционная.
8. ЧМТУ-156-68. Временные технические условия на трубы электросварные диаметром 1920 мм из стали марки 15ГСТЮ.
9. СНиП ІІІ-42-80. Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы.
10. ВСН 006-89. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Зварка.

Реклама в цьому номері: