Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №05 (06) DOI of Article
10.37434/as2023.05.07
2023 №05 (01)

Автоматичне зварювання 2023 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2023, с. 54-58

Застосування присадки CuSi3 для з’єднання деталей художніх виробів електродуговим TIG зварюванням-паянням

С.М. Мінаков, Є.П. Чвертко, Н.М. Стреленко, А.С. Мінаков

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, Берестейський проспект (Перемоги), 37. E-mail: minakovsergey61@gmail.com

Статтю присвячено виготовленню художніх виробів із низьковуглецевої сталі. Через особливості конструкції таких виробів, конфігурації та взаємного розташування нероз’ємних з’єднань та їхніх елементів застосування технологій електродугового зварювання виявляється обмеженим. Розглянуто переваги електродугового зварювання-паяння для виготовлення таких конструкцій. Наведений детальний опис вирішення технологічних задач, які постали при виготовлені реальних скульптур зі сталі, а саме: з’єднання суцільних профілів, з’єднання деталей із дроту з трубою, з’єднання пучка тонких дротів з півсферою і з’єднання дротів різних діаметрів під гострими кутами. Подано фото і характеристики скульптур, які виготовлені зі застосуванням TIG зварювання-паяння. Бібліогр. 7, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: художні вироби зі сталі, TIG зварювання-паяння, присадка CuSi3


Надійшла до редакції 18.04.2023

Список літератури

1. Braze Welding (2023) https://www.twi-global.com/technicalknowledge/ job-knowledge/braze-welding-134.
2. Стреленко, Н.М. (2014) Фізико-хімічна взаємодія рідкого припою і основного металу в процесі паяння. Технологические системы, 3 (68), 41-44.
3. Mou, G. et al. (2017) Study on weld seam surface deposits of CuSi3 CMT brazing. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 92 (5–8), 2735–2742. DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-017-0349-3.
4. Лобанов, Л.М., Демченко, Ю.В., Маковецька О.К. та ін. (2022) Термінологічний словник зі зварювання і споріднених технологій. Київ, Академперіодика, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.474.329.
5. Єрмолаєв, Г.В., Квасницький, В.В., Квасницький, В.Ф. та ін. (2015) Паяння матеріалів. Миколаїв, НУК.
6. Weltsch, Z. (2020) Wetting of Non-Reactive and Reactive Metallic Substrates by Brazing Liquids, IOP Conference Series. DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899x/903/1/012035.
7. Хорунов, В. Ф., Зволинский, И. В., Максимова, С. В. (2013) Дуговая пайка низкоуглеродистых сталей, Автоматич. сварка, 4, 23-27.

Реклама в цьому номері: