Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №05 (05) DOI of Article
10.37434/as2023.05.06
2023 №05 (07)

Автоматичне зварювання 2023 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2023, с. 48-53

Дослідження випадку корозії емальованих труб холодного водопостачання

С.О. Осадчук, Л.І. Ниркова, Л.В. Гончаренко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено трубу з вуглецевої сталі з внутрішнім силікатноемалевим покриттям, пошкоджену під час експлуатації в системі холодного водопостачання громадської будівлі впродовж 5 років. За результатами візуального огляду виявлено, що труба електрозварна та корозійні ураження у вигляді щілин утворилися після пошкодження захисного покриття на електрозварному шві. Показано, що перехідний питомий електричний опір на поверхні з електрозварним швом низький (1,5 Ом·м2) порівняно з цим показником на основному металі (907 Ом·м2), що вказує на практичну відсутність його захисної здатності. Металографічними дослідженнями показано, що причиною руйнування зразка труби є дефекти несплавлення кромок листа під час виготовлення. Ідентифіковано вид корозії – щілинна, яка розвивалася на внутрішній поверхні труби в місцях несплавлення кромок шва. За 5 років експлуатації швидкість щілинної корозії становила 0,8 мм/рік та супроводжувалася утворенням наскрізних уражень, а корозійна тривкість в щілині оцінена згідно з ГОСТ 9.502, як «понижена» (від 0,5 до 1,0 мм/рік). Зроблено висновок, що корозійна тривкість та довговічність дослідженої емальованої труби визначається якістю виконання електрозварного з’єднання. Бібліогр. 14, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: емальовані труби, вуглецева сталь, силікатноемалеві покриття, електрозварний шов, корозійна тривкість, швидкість корозії


Надійшла до редакції 29.03.2023

Список літератури

1. Tyrala, D., Pawlowski, B. (2021) Failure аnalysis of premature corrosion of HF seam-welded steel pipe in central heating system. Fail. Anal. and Preven., 21, 772–778. DOI: 10.1007/s11668-021-01134-6
2. Živković, D., Mišina, N., Ljumović. P. (2017) Corrosion damage of seam welded galvanized hot water pipelines. Tehnički vjesnik, 24, 4, 1007–1012. DOI:10.17559/TV-20170112142442
3. ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії.
4. Шайер Л.Л. (1981) Коррозия. Справочник. Москва, Металлургия.
5. ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT) Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням.
6. ТУ 1390-001-01297858-96 Трубы стальные с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием. Технические условия.
7. ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
8. ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки (ГОСТ 380-2005).
9. ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия.
10. ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости.
11. ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять.
12. Жук Н.П. (2006) Курс теории коррозии и защиты металлов. Москва, ООО «Альянс».
13. ГОСТ 9.502-82 (СТ СЭВ 6194-88) Единая система защиты от коррозии и старения Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний.
14. ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

Реклама в цьому номері: