Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №10 (02) DOI of Article
10.37434/as2023.10.03
2023 №10 (04)

Автоматичне зварювання 2023 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2023, с. 19-29

Технологічні умови зварювання теплостійких низьколегованих сталей покритими електродами

С.І. Моравецький, А.К. Царюк, В.Ю. Скульський, М.О. Німко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Мета роботи полягала у визначенні допустимих та критичних теплових режимів ручного дугового зварювання хромомолібденванадієвих сталей на основі результатів металографічних досліджень і вимірювання твердості металу шва у стані після зварювання і після термообробки. Отримано експериментальні стикові зварні зʼєднання сталі 15Х1М1Ф у різних теплових умовах. Задавали два параметри теплового режиму зварювання: погонну енергію, рівну 5,21; 7,78 або 10,2 кДж/см, і температуру підігріву зварюваного металу, рівну 50; 160; 270 або 360 ºС. Застосовували покриті електроди Phoenix SH Kupfer 3 KC типу EN ISO 3580-А – E ZCrMoV1 B 4 2 H5. Предметом дослідження був метал швів зазначених зварних зʼєднань. Для всіх поєднань погонної енергії і температури підігріву виміряно твердість металу шва у стані після зварювання і після високого відпуску. Вивчено структуру різних ділянок металу зварного зʼєднання на предмет наявності тріщиноподібних дефектів та характеру мікроструктури. Головну увагу було приділено структурі металу шва. За якісними критеріями – характером мікроструктури та структурною однорідністю, а також ступенем дефектності металу шва визначено критичні та допустимі теплові режими зварювання сталі 15Х1М1Ф обраними покритими електродами. Бібліогр. 16, табл. 4, рис. 7.
Ключові слова: зварні зʼєднання, зварювальні матеріали, метал шва, металографічні дослідження, мікроструктура, ручне дугове зварювання, твердість, тепловий режим зварювання, теплостійка сталь, холодні тріщини


Надійшла до редакції 12.06.2023

Список літератури

1. Царюк А.К., Іваненко В.Д., Проценко Н.О. та ін. (2016) Стандарт організацій України СОУ ВЕА.200.1.1/01:2016. Зварювання, термічна обробка та контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі та ремонті енергетичного устаткування. Організація виконання робіт та технічного обслуговування. Харків, Фоліо.
2. Герман С.И. (1972) Электродуговая сварка теплоустойчивых сталей перлитного класса. Москва, Машиностроение.
3. Хромченко Ф.А., Лаппа В.А. (1991) Влияние тепловых условий сварки на трещиностойкость сварных соединений стали 15Х1М1Ф в условиях малоцикловой ползучести. Сварочное производство, 12, 33–35.
4. Царюк А.К., Иваненко В.Д., Волков В.В. и др. (2009) Ремонтная сварка корпусных деталей турбин из теплоустойчивых сталей без последующей термообработки. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Збірник наук. статей. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, сс. 519–524.
5. ISO/TR 17671-2:2002 (E). Welding – Recommendations for welding of metallic materials. Part 2: Arc welding of ferritic steels
6. Ефименко Н.Г., Атоженко О.Ю., Вавилов А.В. (2014) Структура и свойства сварных соединений стали 15Х1М1ФЛ при исправлении дефектов литья способом поперечной горки. Автомат. сварка, 2, 44–48.
7. Земзин В.Н., Шрон Р.З. (1978) Термическая обработка и свойства сварных соединений. Ленинград, Машиностроение.
8. Зубченко А.С., Колосков М.М., Каширский Ю.В. и др. (2003) Марочник сталей и сплавов. Москва, Машиностроение.
9. Проценко Н.А. (2017) Внедрение гармонизированных международных и европейских стандартов в сварочное производство Украины. Автомат. сварка, 11, 47–57.
10. Wissenswertes für den Schweißer (2006) Handbuch der Böhler Sweißtechnik. Austria GmbН.
11. Welding Filler Metals (2005) Welding guide of Böhler Thyssen Schweisstechnik. Deutschland GmbH.
12. ISO 6847:2013 (E). Welding consumables – Deposition of a weld metal pad for chemical analysis.
13. (1978) Сварка в машиностроении: Справочник. В 4-х т. Т. 1. Москва, Машиностроение.
14. Новиков И.И. (1978) Теория термической обработки металлов. Москва, Металлургия.
15. Походня И.К., Швачко В.И. (1997) Физическая природа обусловленных водородом холодных трещин в сварных соединениях высокопрочных конструкционных сталей. Автомат. сварка, 5, 3–10.
16. Макаров Э.Л. (1981) Холодные трещины при сварке легированных сталей. Москва, Машиностроение.

Реклама в цьому номері: