Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2024 №01 (01) DOI of Article
10.37434/as2024.01.02
2024 №01 (03)

Автоматичне зварювання 2024 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2024, с. 15-26

Аналіз систем стеження, в яких датчиком зворотного звʼязку є скануюча зварювальна дуга (Огляд)

С.В. Ткаченко, Т.Г. Самойлова, В.А. Ткаченко

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В дугових зварювальних технологіях широко використовуються зварювальні автомати та роботи, які потребують застосування слідкуючих систем для орієнтації електроду відносно виробу. Актуальним є питання систематизації й аналізу різноманітних слідкуючих систем, описання їх особливостей і переваг. Слідкуючі системи, які використовуються в зварювальних автоматах, застосовують різні сигнали зворотного звʼязку, але найточнішими є сигнали, які знімаються безпосередньо зі зварювальної дуги, коли дуга використовується як датчик вимірювальної системи. Саме для таких систем розглянуті основні принципи одержання сигналів зворотного звʼязку при дуговому зварюванні та здійснено їх аналіз. Бібліогр. 11, рис. 15.
Ключові слова: дугове зварювання, зварювальна дуга, скануюча дуга, сенсор наведення, система стеження


Надійшла до редакції 03.11.2023
Отримано у переглянутому вигляді 24.11.2023
Прийнято 08.12.2023

Список літератури

1. Ахонін С.В., Білоус В.Ю. (2023) TiG зварювання у вузький зазор сталі 20 підвищеної товщини. Автоматичне зварювання, 6, 21–25.
2. Paton B.E., Zamkov V.N., Prilutsky V.P. (1996) Narrowgroove welding proves its worth on thick titanium, Welding J., 5, 37–41.
3. Чвертко А.И. и др. (1981) Оборудование для механизованной дуговой сварки и наплавки, Машиностроение.
4. Патон Б.Е., Бельфер М.Г., Богдановский В.А. и др. (1979) Способ автоматической дуговой сварки швов с переменной шириной разделки кромок. А.с. 2730981 СССР.
5. Лебедєв В.К. (1992) Фізика дуги та джерела живлення (тези доповідей конференції). Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона.
6. Ткаченко В.А. и др. (1988) Датчик положения свариваемого стыка. А.с. 4494893 СССР.
7. Коперсак В.М.(2019) «Термодинаміка та теплові процеси при зварюванні». Київ, Літера ЛТД.
8. Ахонин С.В., Билоус В.Ю. (2010) Сварка в узкий зазор высокопрочных титанових сплавов толщиной до 110 мм. Автоматическая сварка, 5, 44–48.
9. Ободянський А.В., Золотарів І.А. (1972) Зварювальний посібник зі зварювання сталей. Дніпропетровськ, Вид-во Промінь.
10. Кучук-Яценко С.И. и др. (1981) Состояние и тенденции развития сварки дугой, вращающейся в магнитном поле. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона.
11. Paton, B.E., Zamkov, V.N., Prilutsky, V.P. (1996) Narrow-Groove Welding Proves Its Worth on Thick Titanium. Welding J., 5, 37–41.

Реклама в цьому номері: