Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2024 №01 (08) DOI of Article
10.37434/as2024.01.01
2024 №01 (02)

Автоматичне зварювання 2024 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2024, с. 9-14

Вплив технології дугового зварювання на опір зварних зʼєднань сталі 06Г2БДП утворенню холодних та гарячих тріщин, втомному і крихкому руйнуванню

О.А. Гайворонський1, В.Д. Позняков1, С.Л. Жданов1, А.М. Герасименко1, В.Д. Рябоконь1, А.О. Максименко1, Jianxin Wang2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang, Jiangsu, China Науково-технічний університет провінції Цзянсу, КНР No. 666, Changhui Road, Dantu District, Zhenjiang, Jiangsu, China

В роботі вивчено вплив технологічних процесів дугового зварювання на опір зварних зʼєднань економнолегованої атмосферостiйкої сталі 06Г2БДП утворенню холодних та гарячих тріщин і крихкому та втомному руйнуванню. За допомогою методу Імплант та з використанням технологічної проби Теккен оцінено умови утворення холодних тріщин та рекомендовано методи їх усунення. Показано, що з використанням механізованого зварювання в захисних газах дроти суцільного перерізу та порошковий забезпечують в широкому діапазоні режимів зварювання високу технологічну міцність зварних зʼєднань з точки зору утворення гарячих тріщин. Натомість при використанні покритих електродів такий діапазон звужується і при Vдеф ≥ 20 мм/хв зʼєднання схильні до утворення цього дефекту. Результати досліджень з оцінки опору зварних зʼєднань крихкому руйнуванню свідчать про високі значення коефіцієнту інтенсивності напружень КQ як для металу шва, так і для металу ЗТВ. Визначено границю витривалості таврових зʼєднань при випробуванні циклічним навантаженням, яка становить [σ]-1 = 35 МПа. Бібліогр. 15, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: атмосферостiйка сталь, зварні зʼєднання, холодні тріщини, гарячі тріщини, крихке руйнування, циклічне навантаження, втомне руйнування


Надійшла до редакції 13.11.2023
Отримано у переглянутому вигляді 01.12.2023
Прийнято 25.12.2023

Список літератури

1. Ковтуненко В.А., Герасименко А.М., Гоцуляк А.А. (2006) Выбор стали для ответственных сварных строительных конструкций. Автоматическая сварка, 11, 32–37.
2. Позняков В.Д., Жданов С.Л., Максименко А.А. и др. (2013) Свариваемость экономнолегированных сталей 06ГБД, 06Г2БД. Автоматическая сварка, 4, 9–15.
3. Завдовєєв А.В., Позняков В.Д., Жданов С.Л. та ін. (2020) Вплив термічних циклів зварювання на формування структури та властивостей корозійностійкої сталі 06Г2БДП. Автоматичне зварювання, 9, 22–27.
4. Morcillo, M., Díaz, I., Cano, H. et al. (2019) Atmosphericcorrosion of weatheringsteels. Over view forengineers. Part II: Testing, inspection, maintenance. Constructionand Building Materials, 222, 750–765.
5. Miki, C., Homma, K., Tominaga, T. (2002) Hig strength and high performance steels and the iruse in bridge structures. J. of Constructional steelr esearch, 58(1), 3–20.
6. Bjorhovde, R. (2004) Development and use of high performance steel. J. of Constructional Steel Research, 60 (3-5), 393–400.
7. Albrecht, P., HallJr, T.T. (2003) Atmosphericcorrosion resistance of structural steels. J. of Material sincivil engineering, 15(1), 2–24.
8. Бердникова О.М., Позняков В.Д., Костін В.А. та ін. (2021) Структура та характер руйнування металу ЗТВ корозійностійкої сталі 06Г2БДП. Сучасна електрометалургія, 3, 35–41.
9. Жданов С.Л., Позняков В.Д., Завдовєєв А.В. та ін. (2023) Структура і властивості зварних з’єднань сталі 06Г2БДП. Автоматичне зварювання, 9, 22–27.
10. Стеренбоген Ю.А. (1986) Некоторые факторы, определяющие стойкость металла ЗТВ мартенситных сталей против образования холодних трещин. Автоматмческая сварка, 6, 5–8.
11. Позняков В.Д. (2023) Зварювальні технології для ремонту металевих конструкцій. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
12. Гривняк И. (1984) Свариваемость сталей. Москва, Машиностроение.
13. Лобанов Л.М., Позняков В.Д., Миходуй О.Л. (2004) Влияние остаточных напряжений на технологическую прочность сварных соединений высокопрочной стали 14ХГН2МДАФБ. Автоматмческая сварка, 8, 30–34.
14. Царюк А.К., Скульский В.Ю., Нимко М.А. и др. (2016) Усовершенствование технологии сварки высокотемпературных диафрагм проточной части парових турбин. Автоматическая сварка, 3, 35–43.
15. Труфяков В.И. (1973) Усталость сварных соединений. Киев, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: